Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Informace pro Vás

3. 4. 2020

Dezinfekce společných prostor a hygiena v domech­

 Informace zaslaná  SČMBD: 

Na základě povinností vyplývajících ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

z ustanovení § 57 zmíněného předpisu totiž vyplývá, že každá osoba je povinna provádět běžnou ochrannou dezinfekci podle potřeby, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů. Jedná se tedy o obecnou povinnost, kterou lze za stávající situace vyložit i tak, že „potřebou“ může být ochrana společnosti před šířením virové nákazy....

Všeobecné informace, Provozní úsek
31. 3. 2020

Per rollam­

Vzhledem k současnému nouzovému stavu není doporučeno shromažďování více osob.

Z tohoto důvodu doporučujeme všem samosprávám nesvolávat nyní žádné členské schůze a zrušit již svolané, a to až do odvolání.

Pokud je nutné přijmout usnesení v nějaké důležité záležitosti, která nesnese odkladu, upřednostňujte prosím rozhodování per rollam podle čl. 47 odst. 5) platných stanov družstva za podmínky dodržení ustanovení §§ 652-655 zákona č. 90/2012 Sb, ZOK. ...

Referát právní
16. 3. 2020

Uzavření budovy - AKTUALIZOVÁNO­

UPOZORNĚNÍ - Z důvodu mimořádného opatření je

OD 16. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ BUDOVA UZAVŘENA

!!! Pro komunikaci prosím využívejtze v maximalní míře email !!!

PODROBNÝ SEZNAM VČETNĚ ADRES NALEZNETE ZDE

nebo využjte sběrnou schránku info@druzba-sbd.cz a mail bude přiřazen patřičnému referentovi.

VEŠKERÉ OSTATNÍ PÍSEMNOSTI V PŘÍPADĚ NUTNOSTI VHAZUJTE DO SCHRÁNKY NA BUDOVĚ SPRÁVY DRUŽSTVA, KAPUCÍNSKÉ NÁMESTÍ 100/6 NEBO ZASÍLEJTE PROSTŘEDNICTVÍM ČESKÉ POŠTY !!!

Děkujeme za pochopení 

Ing. Libor Benátský - předseda představenstva, 

Ing. Jan Totzauer -  ředitel družstva 

Všeobecné informace
13. 3. 2020

UZAVŘENÍ POKLADNY DRUŽSTVA­

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Příjem a výdej peněz pokladnou družstva je do odvolání pozastaven.

Prosím využívejte bankovní převody nebo poštovní služby.

Děkujeme za pochopení

Všeobecné informace
12. 3. 2020

Upozornění - ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH DNŮ­

Z rozhodnutí představenstva a ředitele družstva se z důvodu zamezení šíření virového onemocnění 

RUŠÍ ÚŘEDNÍ DNY

od 16. 3. 2020 do odvolání.

V případě, že potřebujete něco vyřídit, je možné si domluvit s příslušným pracovníkem schůzku, jinak využívejte telefonní a emailové spojení.

Děkujeme za pochopení

Ing. Libor Benátský - předseda představenstva

Ing.Jan Totzauer - ředitel družstva

Všeobecné informace
26. 2. 2020

Bezúplatné převody jednotek do vlastnictví pokračují i po roce 2020­

V poslední době se množí dotazy členů družstva na převody bytů a garáží do vlastnictví po roce 2020. Dovolte mi, abych vás seznámila s podmínkami převodů jednotek do vlastnictví. Naše družstvo se řadí mezi takzvaná „stará družstva“ vzniklá do 31. 12. 1991, pro která platí níže uvedené podmínky pro převody.

Referát majetkový
14. 2. 2020

POZASTAVENÍ PŘEVODŮ BYTŮ DO VLASTNICTVÍ ČLENŮ DRUŽSTVA­

 v domech, kde je jednáno o vrácení kupní ceny od MMB za pozemky pod bytovými domy.

Na základě požadavku kontrolní komise a představenstva družstva podniká správa družstva nezbytné kroky směřující k dokončení narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům pod budovami družstva. K tomu náleží nezbytná součinnost s příslušnými státními složkami, tj. zejména s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a s katastrem nemovitostí.

 

Referát majetkový
8. 2. 2020

Rozhodnutí mimo zasedání­

Metodika pro přijetí rozhodnutí mimo zasedání ve společenství vlastníků a v domech ve správě družstva bez vzniku společenství vlastníků.

Dle §§ 1210 – 1214 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Referát právní
21. 1. 2020

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu rok 2020 - 2024­

Od 1. 1. 2020 vstupuje Dodatkem č. 3 v platnost nové znění Rámcové pojistné smlouvy č. 7720613510 na pojištění majetku a odpovědnosti za újmu (dále jen RPS). Nové znění RPS přináší na základě uskutečněného výběrového řízení na pojistitele řadu změn, které dále zlepšují a zkvalitňují pojistnou ochranu bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Tyto mimořádně výhodné podmínky představují nejlepší a nejkomplexnější ucelenou nabídku pojištění bytového fondu na trhu.  RPS SČMBD je tak i nadále z hlediska kvality, rozsahu i ceny pojištění unikátní řešení, které nemá na pojišťovacím trhu konkurenci.  

Pojištění Majetku A Odpovědnosti Za Újmu Rok 2020 - 2024
1. 1. 2020

Aktuálně: Pronájem nebytových prostor­

Nabízíme k pronájmu od 1.1.2020 nebytové prostory - kanceláře

K pronájmu exkluzivní rekonstruované kancelářské prostory

  • 3.NP Ukrajinská 2d Celkem 133,5 m
  • Samostatná kancelář (manager office) 18,9m2
  • Open space (velká kancelář pro tým) 80,7m2
  • Open space manager (oddělená kancelář v open space) 13.8m2
  • zázemí (kuychyňka, šatna, jídelní kout) 20,1m2

 

  • 2 parkovací boxy v areáluv ceně nájmu
Všeobecné informace
21. 5. 2019

Aktualizace 78. výzvy IROP ­

Aktualizace 78. výzvy IROP „Energetické úspory v bytových domech III“

Dne 20. 5. 2019 Řídící orgán IROP oznamuje, že provedl aktualizaci 78. výzvy „Energetické úspory v bytových domech III“ a posunuje datum ukončení příjmu žádostí z 29. 11. 2019 na 29. 11. 2020.

Provozní úsek
10. 10. 2018

Výkaz domu - internet­

Na základě množících se požadavků bude ve „Výkazu domu – internet“ od 3. čtvrtletí 2018 doplněn  položkový rozpis účtu krátkodobé zálohy – 324/49, a to jak pro hospodářská střediska družstva, tak i pro společenství vlastníků jednotek.

Ekonomický úsek
1. 8. 2018

Vzor směrnice pro ochranu osobních údajů­

SMĚRNICE PRO SV

Směrnice nastavující vnitřní pravidla ochrany osobníc údajů není povinným dokumentem, který by byl vyžadován právními předpisy (nebo nařízením GDPR), může však být jedním z nástrojů, jak organizačně zavést ochranu osobních údajů uvnitř SVJ.

GDPR
21. 5. 2018

Otázky a odpovědi GDPR­

GDPR

Nová právní úprava ochrany osobních údajů, obsažená v nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které nabylo účinnosti 25. května 2018.

V tomto článku jsme si pro Vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

GDPR
24. 4. 2018

Informace o GDPR­

 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, přináší přísnější pravidla, která přijdou v platnost již 25. 5. 2018.

GDPR
18. 1. 2018

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ­

Od 1. 1. 2018 platí aktualizace Rámcové pojistné smlouvy
č. 7720613510 ve znění dodatku č. 2.

Ekonomický úsek
11. 8. 2017

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ­

S platností od 1. 7. 2017 mají všechny bytové domy a domy společenství uzavřeno pojištění hasicích přístrojů a veškerého hasicího vybavení domu.

Ekonomický úsek
15. 3. 2017

INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ­

 

Žádáme společenství vlastníků, kteří si zřídí datovou  schránku, aby toto co nejdříve sdělily na oddělení účetnictví a daní  (541615235).  Dle novely zákona č. 458/2011 Sb.  daňový subjekt, který má zřízenou datovou schránku, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem  má povinnost podávat formulářová podání pouze datovou zprávu ve formátu  a struktuře zveřejněné správcem daně.

 

Ekonomický úsek
20. 10. 2016

Nové webové stránky­

Vážení uživatelé, dovolujeme si Vám představit nové webové stránky našeho družsta. Cílem inovace byla maximální přehlednost a informovanost. Samozřejmostí je responzivita - přizpůsobení stránek pro "chytré" mobilní telefony a tablety.

Úsek Ředitele Družstva
29. 6. 2016

Integrovaný regionální operační program – IROP­

Ministerstvu pro místní rozvoj ČR se podařilo vyjednat vyšší podporu pro projekty zaměřené na energeticky úsporná opatření v bytových domech. Z toho důvodu bude na začátku července 2016 vyhlášena v Integrovaném regionálním operačním programunová výzva v oblasti zateplování...

Provozní úsek
1. 6. 2016

Distribuce předpisu nájemného­

V návaznosti na zvyšující se náklady standardních služeb České pošty s.p. bude předpis nájemného od 1.7.2016 distribuován prostřednictvím služby POSTSERVIS. Cílem jeznačná úspora nákladů, jenž při využití této služby dosahuje 55%, přičemž finální distribuci garantuje Česká pošta s.p. tradičním způsobem poštovních doručovatelů (pošťáků).

Ekonomický úsek
24. 4. 2016

Informace pro budoucí vlastníky jednotky­

Po vložení „Smlouvy o převodu družstevního bytu (garáže) do vlastnictví člena družstva“, do katastru nemovitostí vyplývají pro „budoucího“ vlastníka následující skutečnosti ...

Ekonomický úsek
16. 5. 2008

Sdělení pro nové plátce prostřednictvím SIPO­

Upozorňujeme všechny nové zájemce o měsíční platby ekonomicky oprávněných nákladů a záloh na služby (nájemné) prostřednictvím SIPO, že v případech kdy dosáhne podíl vlastníků ...

Ekonomický úsek