Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Informace pro Vás

11. 11. 2019

ELEKTRONICKÝ OBĚH DOKUMENTŮ­

OD 07/2019 je na družstvu spuštěn elektronický oběh a následná likvidace přijatých dodavatelských faktur. Pro výbory SA a SV je v systému G5i možno nahlížet na naskenované doklady v sekci „DOKUMENTY“, které již nebudou předávaný v listinné podobě. Faktury od dodavatelů služeb (vodné, stočné, el. energie, teplárny) nebudou zveřejněny v sekci „DOKUMENTY“, neboť jeden daňový doklad je na více HS, ale je možné si ověřit v sekci „MĚŘIČE“ stavy spotřeb.

 

Ekonomický úsek
10. 11. 2019

Provozní úsek - nové pracoviště­

Od 11.11.2019 je provozní úsek přestěhován do budovy správy družstva na Kapucínské náměstí 100/6, 6. patro. Byly zřízeny nové pevné linky (stávající linky budou do 31.12. 2019 přesměrovány a po 1.1.2020 zrušeny).

Havránková Yvona, vedoucí provozního úseku - 541 615 204

Sus Tomáš - 541 615 205

Kušnierová Jana - 541 615 220

Šindelář Petr - 541 615 221

Knichalová Marie - 541 615 222

Nová telefonní čísla najdete na našich webových stránkách www.druzba-sbd.cz/kontakty/podrobne-kontakty

Všeobecné informace
15. 10. 2019

Výplata odměn členům výboru SA za 2. pololetí 2019­

Poskytování odměn členům výborů samospráv orgánů družstva upravuje OS č. 10/2016, část B).

Odměna člena výboru vyšší jak 2 999,- Kč podléhá odvodům na zdravotní a sociální pojištění ...

Ekonomický úsek
7. 10. 2019

Referát správců - nové pracoviště­

Od 14.10.2019 je referát správců přestěhován do budovy správy Družstva na Kapucínské náměstí 100/6., 5. patro, kancelář č. 46. Byla zřízena nová pevná linka 541 615 212 - pan Zdeněk Chmel.

(Stávající linka bude do 31.12.2019 přesměrována na nové číslo a po 1.1.2020 zrušena). Pro snažší dosažitelnost v terénu jsou všichni správci dostupní na mobilních číslech...

Všeobecné informace
25. 9. 2019

Referát energetiky - nové pracoviště­

Od 30.9.2019 je referát energetiky přestěhován do budovy správy Družstva na Kapucínské náměstí 100/6., 4. patro, kancelář č. 40. Byla zřízena nová pevná linka 541 615 233 (Stávající linky budou do 31.12.2019 přesměrovány na nové číslo a po 1.1.2020 zrušeny). Pro snažší dosažitelnost v terénu je referát energetiky na mobilním telefonu 702 204 885.

Všeobecné informace
27. 6. 2019

Předkupní právo v SVJ­

S účinností k 1. 1. 2018 došlo k novelizaci občanského zákoníku a znovu bylo zavedeno předkupní právo spoluvlastníka při prodeji spoluvlastnického podílu na nemovité věci. Podstatou předkupního práva je přitom povinnost spoluvlastníka nabídnout svůj podíl v případě, že jej zamýšlí prodat, přednostně ostatním spoluvlastníkům...

Všeobecné informace
21. 5. 2019

Aktualizace 78. výzvy IROP ­

Aktualizace 78. výzvy IROP „Energetické úspory v bytových domech III“

Dne 20. 5. 2019 Řídící orgán IROP oznamuje, že provedl aktualizaci 78. výzvy „Energetické úspory v bytových domech III“ a posunuje datum ukončení příjmu žádostí z 29. 11. 2019 na 29. 11. 2020.

Provozní úsek
13. 5. 2019

Celoplošná deratizace Brno - Bohunice­

Městská část Brno - Bohunice informuje o celopošné deratizaci

dovolujeme si Vám oznámit, že v MČ Brno-Bohunice bude probíhat celoplošná deratizace veřejných prostranství. Deratizace bude probíhat ve dvou etapách.

Provozní úsek
10. 10. 2018

Výkaz domu - internet­

Na základě množících se požadavků bude ve „Výkazu domu – internet“ od 3. čtvrtletí 2018 doplněn  položkový rozpis účtu krátkodobé zálohy – 324/49, a to jak pro hospodářská střediska družstva, tak i pro společenství vlastníků jednotek.

Ekonomický úsek
1. 8. 2018

Vzor směrnice pro ochranu osobních údajů­

SMĚRNICE PRO SV

Směrnice nastavující vnitřní pravidla ochrany osobníc údajů není povinným dokumentem, který by byl vyžadován právními předpisy (nebo nařízením GDPR), může však být jedním z nástrojů, jak organizačně zavést ochranu osobních údajů uvnitř SVJ.

GDPR
21. 5. 2018

Otázky a odpovědi GDPR­

GDPR

Nová právní úprava ochrany osobních údajů, obsažená v nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které nabylo účinnosti 25. května 2018.

V tomto článku jsme si pro Vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

GDPR
24. 4. 2018

Informace o GDPR­

 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, přináší přísnější pravidla, která přijdou v platnost již 25. 5. 2018.

GDPR
18. 1. 2018

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ­

Od 1. 1. 2018 platí aktualizace Rámcové pojistné smlouvy
č. 7720613510 ve znění dodatku č. 2.

Ekonomický úsek
11. 8. 2017

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ­

S platností od 1. 7. 2017 mají všechny bytové domy a domy společenství uzavřeno pojištění hasicích přístrojů a veškerého hasicího vybavení domu.

Ekonomický úsek
15. 3. 2017

INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ­

 

Žádáme společenství vlastníků, kteří si zřídí datovou  schránku, aby toto co nejdříve sdělily na oddělení účetnictví a daní  (541615235).  Dle novely zákona č. 458/2011 Sb.  daňový subjekt, který má zřízenou datovou schránku, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem  má povinnost podávat formulářová podání pouze datovou zprávu ve formátu  a struktuře zveřejněné správcem daně.

 

Ekonomický úsek
20. 10. 2016

Nové webové stránky­

Vážení uživatelé, dovolujeme si Vám představit nové webové stránky našeho družsta. Cílem inovace byla maximální přehlednost a informovanost. Samozřejmostí je responzivita - přizpůsobení stránek pro "chytré" mobilní telefony a tablety.

Úsek Ředitele Družstva
29. 6. 2016

Integrovaný regionální operační program – IROP­

Ministerstvu pro místní rozvoj ČR se podařilo vyjednat vyšší podporu pro projekty zaměřené na energeticky úsporná opatření v bytových domech. Z toho důvodu bude na začátku července 2016 vyhlášena v Integrovaném regionálním operačním programunová výzva v oblasti zateplování...

Provozní úsek
1. 6. 2016

Distribuce předpisu nájemného­

V návaznosti na zvyšující se náklady standardních služeb České pošty s.p. bude předpis nájemného od 1.7.2016 distribuován prostřednictvím služby POSTSERVIS. Cílem jeznačná úspora nákladů, jenž při využití této služby dosahuje 55%, přičemž finální distribuci garantuje Česká pošta s.p. tradičním způsobem poštovních doručovatelů (pošťáků).

Ekonomický úsek
24. 4. 2016

Informace pro budoucí vlastníky jednotky­

Po vložení „Smlouvy o převodu družstevního bytu (garáže) do vlastnictví člena družstva“, do katastru nemovitostí vyplývají pro „budoucího“ vlastníka následující skutečnosti ...

Ekonomický úsek
16. 5. 2008

Sdělení pro nové plátce prostřednictvím SIPO­

Upozorňujeme všechny nové zájemce o měsíční platby ekonomicky oprávněných nákladů a záloh na služby (nájemné) prostřednictvím SIPO, že v případech kdy dosáhne podíl vlastníků ...

Ekonomický úsek