Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Změna ve vyúčtování služeb od roku 2024

Vážení předsedové SV a SA a správci na SA,

abychom při zpracování vyúčtování služeb co nejlépe vyhověli zákonům č. 67/2013 Sb. a č. 89/2012 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 366/2013 Sb. rozhodli jsme se od zúčtovacího období roku 2024 do vyúčtování zahrnout také položky „Smluvní odměna správci“ a „Odměna statutárního orgánu – správce“. Tyto položky předpisu budou od 1.1.2024 zahrnuty mezi zálohové položky.

U obou dvou, do vyúčtování nově zahrnutých položek, bude výsledek vyúčtování vždy 0,- Kč, jelikož náklady na položky se rovnají předepsaným zálohám, nicméně zákon č. 89/2012 Sb. a navazující nařízení vlády č. 366/2013 Sb. ve svých ustanoveních s vyúčtováním těchto položek počítají. Z pohledu vyúčtování jde tedy jen o formální záležitost, která nebude mít na výsledek vyúčtování žádný vliv.

S pozdravem

Ing. Jan Totzauer
ředitel družstva