Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Družba, stavební bytové družstvo

Úřední a pokladní hodiny

Úřední hodiny Pokladní hodiny
Pondělí 07.30-11.00 12.00-16.30 Pondělí 09.00-11.00 13.30-16.00
Středa 07.30-11.30 12.30-17.00 Středa 09.00-11.30 13.30-16.30

Telefonní čísla pro hlášení poruch

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 543 212 537
E.ON Česká republika, s. r. o. 800 773 322 (zákaznická linka)
800 225 577 (poruchy non-stop)
Innogy, s. r. o. 800 11 33 55  zákaznická linka 
1239 pohotovost plyn
Teplárny Brno, a.s. 545 161 545 (dispečink)
Vodoinstalace, Elektro, Topení, Plyn, Zámečník
havarijní služba non - stop MTC-stav, s. r. o.
602 578 883

 

27. 1. 2022

Konání schůzí­

Správcům a předsedům SA i SV

 Možnosti konání schůzí BD a SVJ dle aktuálních podmínek a oznámení SČMBD platné od 17. 1. 2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 3. 1. 2022 ve spojení s mimořádným opatřením č. MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN ze dne 14. 1. 2022, s účinností ode dne 17. 1. 2022 stanoví, že se podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí uvedené v čl. I., bodě 14 mimořádného opatření, cit.: "... nevztahují na schůze, zasedání a podobné akce orgánů... soukromých právnických osob, které se konají na základě zákona...".

Máme tedy za to, že došlo k úplnému uvolnění podmínek pro konání schůzí, které nadále nejsou omezeny ani co do počtu osob, ani jinými podmínkami (kontrolou bezinfekčnosti apod.).

 

Referát člen. vztahů
25. 1. 2022

Smuteční oznámení­

Se zármutkem správa družstva oznamuje,

že nás navždy opustila paní Ing. Iveta Ruibarová

 

smuteční oznámení zde

17. 1. 2022

VAROVÁNÍ – REJSTŘÍK OBCHODU A ŽIVNOSTI­

Upozorňujme na množící se případy, kdy jsou nově založená SVJ kontaktována s výzvou na zpoplatněný zápis do „Rejstříku obchodu a živnosti“. V tomto případě firma Data Information Service ČR s.r.o nabízí zápis do Rejstříku obchodu a živnosti za poplatek 2 277 Kč. Přílohou výzvy je vyplněná složenka.

Vzhledem k tomu, že dopis bývá doručen krátce po zápisu společenství vlastníků do rejstříku společenství a obsahuje odkazy na směrnice Evropské unie, mohou se předsedové mylně domnívat, že je zápis v tomto registru povinný a požadovanou částku uhradí

Jedná se o soukromou aktivitu, zápis v tomto rejstříku není povinný. Doporučujeme proto výzvu ignorovat !!

Této výzvě proto nevěnujte pozornost a poplatek neplaťte. 

                                                                                    Mgr. Alena Zavřelová
                                                                                    vedoucí právního referátu

Referát právní
10. 12. 2021

Informace z odd. personalistiky a mezd­

Pracovní výkazy

Pracovní výkazy za měsíc prosinec odevzdejte nejpozději do 20.12.2021 na Kapucínském náměstí  6. Výkazy stačí vhodit do schránky na budově družstva.

Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2022

Nařízením vlády 405/2021 Sb. se od 1.1.2022 zvyšuje minimální mzda (dále jen MM) na 96,40 Kč/hod. Výše minimální mzdy se vztahuje i na odměny zaměstnanců pracujících na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce (dále jen DPČ a DPP). ...

Všeobecné informace