Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Zástupcům společenství

ZÁSTUPCŮM SV

Na základě Smlouvy o zajištění správy (příkazní smlouvy) společných částí domu a domu jako celku, jste povinni jako zástupci výboru společnství vlastníků hlásit včas a řádně veškeré informace a údaje pro výkon činnosti správce, potřebné k plnění jeho povinností a práv.

Tímto žádáme všechny zástupce SV, aby veškeré změny ve výborech společenství hlásili prostřednictvím mailu: komendova@druzba-sbd.cz nebo info@druzba-sbd.cz

Dále upozorňujeme, že SV má povinnost zasílat pozvánku na shromáždění společenství vlastníků, ve kterých má družstvo spoluvlastnický podíl, písemně na adresu družstva či mailem: komendova@druzba-sbd.czinfo@druzba-sbd.cz, kdy plnou moc na shromáždění jako zástupce za spoluvlastnický podíl družstva Vám vystaví paní vodakova@druzba-sbd.cz.

Orgán společenství vlastníků:

  • hlídá volební období dle stanov (volba statutárního orgánu se musí provést a zapsat do veřejného rejstříku, i když zůstavájí členové stejní),
  • při náhlém odchodu člena z voleného orgánu můžete kooptovat náhradníka, poté tohoto náhradníka nechat schválit na nejbližším shromáždění.

Každá změna, která se musí zapsat do veřejného rejstříku (volba orgánu SV, změna stanov) je zpoplatněna částkou 2000,- Kč. Změny musí být ze zákona zapsány do veřejného rejstříku nejpozději do 15-ti dnů.

Změny ve veřejném rejstříku vyřizuje paní Vodáková - referentka OPaM, tento úkon je zpoplatněn dle aktuálního sazebníku družstva.

ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ A NÁHRADNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

SV JAKO PRÁVNICKÁ OSOBA

POVINNOSTI VÝBORU SV

PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA

DOMOVNÍ KNIHA

svvzor-mimo-zasedani.docx (0,02MB) VZOR - zasedání mimo shromáždění
vzor-zapis-sv.doc (0,03MB) VZOR - zápis ze shromáždění společenství vlastníků
vzor-vyborovy-zapis-volba-predsedy-vyboru-sv.doc (0,03MB) VZOR - výborový zápis
vzor-pozvanka-sv-zmena-stanov-organu-a-odmeny-bez-organu-1207.doc (0,03MB) VZOR - pozvánka dle §1207
vzor-pozvanka-sv-pravnicka-osoba.doc (0,03MB) VZOR - pozvánka
plna-moc.docx (0,01MB) VZOR - plná moc
plna-moc-do-odvolani.docx (0,01MB) VZOR - plná moc do odvolání
z-m-o-c-n-e-n-i-s-p-o-l-e-c-n-e-h-o-z-a-s-t-u-p-c-e.pdf (0,20MB) VZOR - zmocnění společného zástupce
domovni-kniha-sv.doc (0,04MB) VZOR - DOMOVNÍ KNIHA