Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Ohlášení stavebních úprav

Povolení stavebních úprav v bytech, zasklení balkonu (lodžie), montáže satelitních a telekomunikačních antén aj. se řídí stavebním zákonem v platném znění, dále příslušnými prováděcími předpisy a organizačními opatřeními družstva.

Pracovník provozního úseku prověří u příslušného stavebního úřadu, zda požadované stavební úpravy:

  •  mají charakter úprav, které je možné provést na základě podání žádosti u stavebního úřadu a vydání stavebního povolení, nebo
  • mají charakter úprav, které podléhají ohlášení stavebnímu úřadu, nebo
  • mají charakter nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a jsou v kompetenci družstva.

Jedná-li se o stavební úpravy vyžadující stavební povolení nebo ohlášení u stavebního úřadu, řídí se žadatel pokyny příslušného stavebního úřadu a pokyny provozního úseku družstva.

Jedná-li se o stavební úpravy nevyžadující stavební povolení nebo ohlášení u stavebního úřadu, řídí se žadatel platným stavebním zákonem a pokyny provozního úseku družstva.

Tiskopisy:

Ohlášení stavebních úprav - žádost (PDF / DOC)

Více informací:
Yvona Havránková, vedoucí provozního úseku,

Tel: 541 615 204, 604 610 717

Email: havrankova@druzba-sbd.cz