Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Změna vlastníka ve správě družstva

ZMĚNA VLASTNÍKA VE SPRÁVĚ DRUŽSTVA KUPNÍ NEBO DAROVACÍ SMLOUVOU

Změna vlastníka ve správě družstva se týká všech nových vlastníků bytů, garáží a garážových stání. Změny vlastníka se provádí v evidenci družstva na základě předloženého Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí, a to ke dni právních účinků vkladu.

 
ZMĚNA VLASTNÍKA VE SPRÁVĚ DRUŽSTVA DĚDICTVÍM
 
Změna vlastníka ve správě družstva se týká všech nových vlastníků bytů, garáží a garážových stání, kteří jsou novými vlastníky na základě dědictví. Změny vlastníka se provádí v evidenci družstva na základě předloženého pravomocného usnesení o dědictví.
 
Současně je nutné vyplnit a odevzdat formuláře:
Dotazník s oznámením počtu osob dle § 1177 č. 89/2012 Sb. OZ.
 Dokumenty a formuláře je možno předložit osobně na referátu členských vztahů, nebo zaslat emailem.
 
Více informací:
Květoslava Matuštíková, referát členských vztahů, 541 615 217, matustikova@druzba-sbd.cz