Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Podrobné kontakty

Kapucínské náměstí 6, Brno

Příjmení, jméno, titul Funkce telefon e-mail kancelář / poschodí

Úsek ředitele družstva

Totzauer Jan, Ing. ředitel družstva     3. patro
Krejčířová Marcela vedoucí sekretariátu ŘD 541 615 203(200) krejcirova@druzba-sbd.cz 3. patro
Vodáková Petra referent 541 615 202 vodakova@druzba-sbd.cz 3. patro
  spojovatelka 541 615 100    
Duchoňová Romana pokladna + podatelna 541 615 208 duchonova@druzba-sbd.cz přízemí

Oddělení personalistiky a mezd

Chamrádová Zdeňka, Ing. vedoucí oddělení 541 615 210 chamradova@druzba-sbd.cz přízemí
Staňková Dana referent 541 615 209 stankova@druzba-sbd.cz přízemí
Pohanková Karin, Ing. referent 541 615 209 pohankova@druzba-sbd.cz přízemí

Oddělení informatiky a správy budov

Rujbr Zbyněk vedoucí oddělení 541 615 213 rujbr@druzba-sbd.cz 13/1
Souček Jaroslav technický pracovník 541 615 213 soucek@druzba-sbd.cz 13/1
Vítková Lucie referent 541 615 238, 777 631 193 vitkova@druzba-sbd.cz 20/2
Degrés Marek referent 541 615 237 degres@druzba-sbd.cz 20/2
Mikša Jiří archivář - Herčíkova 1a 533 381 860 miksa@druzba-sbd.cz  
Matula Tomáš vrátný - Ukrajinská 2d 541 615 155   přízemí
Urbánková Jitka vrátná - Ukrajinská 2d 541 615 100   přízemí

Oddělení správy a majetku

Zavřelová Alena, Mgr. vedoucí oddělení 541 615 234 zavrelova@druzba-sbd.cz 3. patro
Vodáková Petra asistentka právního oddělení 541 615 202 vodakova@druzba-sbd.cz 3. patro
         
Referát členských vztahů
Komendová Michaela, Ing. vedoucí referátu členských vztahů/ referent pro externí komunikaci  722 991 648
 541 615 218
komendova@druzba-sbd.cz  
Mahovská Hana referent členských vztahů 541 615 216 mahovska@druzba-sbd.cz 19/2
Matuštíková Květoslava referent členských vztahů 541 615 217 matustikova@druzba-sbd.cz 23/2
Referát majetkový
Lišková Tamara vedoucí referátu majetkového 541 615 227 liskova@druzba-sbd.cz 24/2
Hrdličková Lenka referent 541 615 215 hrdlickova@druzba-sbd.cz 19/2
Steiner Petr referent 541 615 218, 727 982 737 steiner@druzba-sbd.cz 24/2
  referent     23/2

Ekonomický úsek

Ledecký Radek, Ing. pověřený vedením ekonomického úseku 541 615 230 ledecky@druzba-sbd.cz 48/5

Oddělení plánů, rozborů a předpisů

Drmolová Jarmila vedoucí oddělení 541 615 211 drmolova@druzba-sbd.cz 12/1
Holečková Hana referent 541 615 239 holeckova@druzba-sbd.cz 11/1
Šilberská Věra referent 541 615 239 silberska@druzba-sbd.cz 11/1

Oddělení financování a členských podílů

Balcarová Olga, Ing. vedoucí oddělení 541 615 235 balcarova@druzba-sbd.cz 40/4
Kateřina Zolotajevová referent 541 615 235 zolotajevova@druzba-sbd.cz 40/4
Sombergová Jana, DiS. referent 541 615 228 sombergova@druzba-sbd.cz 39/4

Oddělení účetnictví a daní SBD

Blechová Marta, DiS. vedoucí sekce BD 541 615 230 blechova@druzba-sbd.cz 47/5
Böhmová Věra referent sekce BD 541 615 228 bohmova@druzba-sbd.cz 39/4
Kateřina Sideridu, Ing. referent sekce BD 541 615 230 sideridu@druzba-sbd.cz 47/5

Oddělení účetnictví a daní SV

Chorváthová Iva vedoucí oddělení 541 615 229 chorvathova@druzba-sbd.cz 49/5
Poláková Jana referent 541 615 229 polakova@druzba-sbd.cz 49/5
Krkošková Šárka, DiS. referent 541 615 231 krkoskova@druzba-sbd.cz 50/5
Medlová Miroslava referent 541 615 231 medlova@druzba-sbd.cz 50/5
         

Oddělení nájmu, vyúčtování a služeb

Stančíková Soňa vedoucí oddělení 541 615 225, 728 086 212 stancikova@druzba-sbd.cz 41/4
Pavlíčková Aneta referent 541 615 226 pavlickova@druzba-sbd.cz 42/4
Hnátová Silvia referent 541 615 224 hnatova@druzba-sbd.cz 41/4
Šimková Markéta referent 541 615 223 simkova@druzba-sbd.cz 42/4

Provozní úsek

Havránková Yvona vedoucí provozního úseku 541 615 204, 604 610 717 havrankova@druzba-sbd.cz 6. patro

Provozně technické oddělení

Jelínek Radoslav provozní technik 541 615 221, 702 265 946 jelinek@druzba-sbd.cz 6. patro
Knichalová Marie provozní technik 541 615 222, 702 266 020 knichalova@druzba-sbd.cz 6. patro
Kušnierová Jana provozní technik 541 615 220, 702 265 959 kusnierova@druzba-sbd.cz 6. patro
Sedláček Tomáš provozní technik 541 615 205, 702 266 035 sedlacek@druzba-sbd.cz 6. patro
Referát energetiky
Lenka Musilová vedoucí referátu 541 615 233, 702 204 885 musilova@druzba-sbd.cz 40/4
Grund Pavel, Bc. energetik 541 615 233, 702 204 885 grund@druzba-sbd.cz 40/4
Referát správců
Chmel Zdeněk vedoucí správců 541 615 212, 727 982 750 chmel@druzba-sbd.cz 46/5
Buranský Ivan správce 541 615 212, 601 086 861 buransky@druzba-sbd.cz  
Strouhal Jiří správce 541 615 212, 603 291 659 spravci@druzba-sbd.cz  
Rakusová Žaneta správce 541 615 212, 702 123 893 rakusova@druzba-sbd.cz  
Pajunčík Jaroslav správce 541 615 212, 601 086 862 pajuncik@druzba-sbd.cz  
Procházková Eva správce 541 615 212, 601 158 243 prochazkova@druzba-sbd.cz  
Novotný Petr správce 541 615 212, 722 972 229 novotny@druzba-sbd.cz  
Rejdová Lucie správce 541 615 212, 601 691 145 rejdova@druzba-sbd.cz  
Komenda Martin správce 541 615 212, 724 036 505 komenda@druzba-sbd.cz