Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Převod do os. vlastnictví

PŘEVOD BYTU/GARÁŽE DO VLASTNICTVÍ ČLENA DRUŽSTVA

Převod postupuje v těchto krocích:

  • Podání žádosti o převod bytu (PDF / DOC ) nebo garáže (PDF / DOC) či aktualizace dotazníku (PDF / DOC) k již podané žádosti o převod bytu či garáže do vlastnictví členů družstva. Pokud pouze vyplňujete dotazník (aktualizujete Vaši žádost), je potřeba do dotazníku poznačit, že slouží pouze k tomuto účelu.
  • Zařazení žádosti.
  • Zaslání dotazníku.
  • Pozvánka a podpis konečné smlouvy.
  • Podpis členy představenstva a vklad do K.N.

O převod bytu do vlastnictví členů družstva si musí každý nájemce bytu požádat. Pokud je to již letitý nájemce a podával si žádost v letech 1992, 1998, popřípadě má smlouvu o smlouvě budoucí, musí přijít nebo zavolat (napsat e-mail), podat výzvu, že chce převod uskutečnit. Tyto staré žádosti jsou vedeny pouze jako evidence, že v budoucnu budou mít nájemci o převod bytu do vlastnictví zájem.
Noví nabyvatelé by si měli o převod bytu požádat při podpisu nájemní smlouvy. Žádosti se vyřizují postupně dle pořadí a kapacitních možností družstva.

Veškeré Komunikace - podání žádosti, výzva, vyplnění dotazníku, lze podat přes email, případně vřešit telefonicky. Není nutné chodit na družstvo.

Podaná žádost nebo výzva k převodu (žádosti z roku 1992, 1998) bude zařazena ke zpracování dle kapacitních možností družstva a aktuálního stavu převoditelnosti na jednostlivých domech.
Před přípravnou smlouvy k podpisu vude členům družstva zaslán mailem (v nutných případech poštou) dotazník k aktualizace údajů.
Na základě vyplněných dotazníků budou vystaveny konečné smlouvy k podpisu.
Výzva k podpisu se uskuteční emailem (v nutných případech poštou).

Vklad na katastr je proveden po podpisu smlouvy zástupci družstva  a to v termínu vždy mezi 1. až 10. dnem v měsíci. Při převodu bytu musí být uhrazen investiční úvěr (anuita) a případný úvěr na revitalizaci domu. Hradí se 2x ročně vždy
do 30. 4. a 31. 10. příslušného roku. 

Poplatky za převod bytu do osobního vlastnictví hradí budoucí vlastník. Všechny poplatky zjistíte osobně, emailem nebo telefonicky.

Žadatelům o převod (nájemcům bytu), kteří potřebují potvrzení pro banku, že byt lze převést do vlastnictví, vystavíme potvrzení – standardní a za poplatek.

Více informací:
Tamara Lišková, vedoucí referátu majetkového, 541 615 227, liskova@druzba-sbd.cz
Lenka Hrdličková, referát majetkový, 541 615 215, hrdlickova@druzba-sbd.cz

UPOZORNĚNÍ: 
Dnem nabytí právních účinků vkladu smlouvy o převodu bytu do osobního vlastnictví do KN zaniká ze zákona členství v družstvu.
V případě zájmu o členství může vlastník požádat písemnou přihláškou představenstvo družstva o přijetí za člena.
Vyřizuje: Matuštíková Květa - matustikova@druzba-sbd.cz, 541 615 217