Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Převod do os. vlastnictví

PŘEVOD BYTU/GARÁŽE DO VLASTNICTVÍ ČLENA DRUŽSTVA

Převod postupuje v těchto krocích:

  • Podání žádosti o převod bytu (PDF/DOC) nebo garáže (PDF/DOC) či aktualizace dotazníku (PDF/DOC) k již podané žádosti o převod bytu či garáže do vlastnictví členů družstva. Pokud pouze vyplňujete dotazník (aktualizujete Vaši žádost), je potřeba do dotazníku poznačit, že slouží pouze k tomuto účelu.
  • Odeslání návrhu.
  • Vyjádření a odsouhlasení návrhu členy družstva.
  • Pozvánka a podpis konečné smlouvy.
  • Podpis členy představenstva a vklad do K.N.

O převod bytu do vlastnictví členů družstva si musí každý nájemce bytu požádat. Pokud je to již letitý nájemce a podával si žádost v letech 1992, 1998, popřípadě má smlouvu o smlouvě budoucí, musí přijít nebo zavolat (napsat e-mail), podat výzvu, že chce převod uskutečnit. Tyto staré žádosti jsou vedeny pouze jako evidence, že v budoucnu budou mít nájemci o převod bytu do vlastnictví zájem. Od data podání výzvy pošleme během roku (12-ti měsíců) návrh smlouvy, ke kterému se přijdou vyjádřit.

Noví nabyvatelé by si měli o převod bytu požádat při podpisu nájemní smlouvy. Žádosti se vyřizují postupně dle pořadí a kapacitních možností družstva.

Po obdržení návrhu smlouvy o převodu bytu do vlastnictví se musí žadatel(é) přijít vyjádřit k návrhu (odsouhlasit nacionále a návrh smlouvy). Po vyjádření tak cca za 3 měsíce jim přijde pozvánka k podpisu konečné smlouvy. Vklad na katastr je proveden po podpisu smlouvy zástupci družstva  a to v termínu vždy mezi 1. až 10. dnem v měsíci. Při převodu bytu musí být uhrazen investiční úvěr (anuita) a případný úvěr na revitalizaci domu. Hradí se 2x ročně vždy do 30. 4. a 31. 10. příslušného roku. V případě, že nastane okolnost, kvůli které nebudou moci žadatelé převod uskutečnit, návrh smlouvy si uschovají a mohou jej použít kdykoliv později. Případné změny či aktualizaci návrhu provedeme při kroku č. 3 – vyjádření k návrhu.

Poplatky za převod bytu do osobního vlastnictví hradí budoucí vlastník. Všechny poplatky zjistíte osobně, emailem nebo telefonicky.

Žadatelům o převod (nájemcům bytu), kteří potřebují potvrzení pro banku, že byt lze převést do vlastnictví, vystavíme potvrzení – standardní, bez udání termínu a za poplatek.

Více informací:
Tamara Lišková, vedoucí referátu majetkového, 541 615 227, liskova@druzba-sbd.cz
Lenka Hrdličková, referát majetkový, 541 615 215, hrdlickova@druzba-sbd.cz