Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Zástupcům samospráv

ZÁSTUPCŮM VÝBORŮ SAMOSPRÁV - PŘED VZNIKEM SV

Pro budoucí společenství vlastníků je důležitý OZ, který mimo jiné stanoví pravidla pro vznik: samosprávy, respektive domy, ve kterých klesne spoluvlastnický podíl ve vlastnictví družstva pod 50%. (Procentuální podíl vlastníků a družstevníků kontroluje oddělení SBF průběžně a informuje výbor samosrpávy).

Dle novely zákona č. 311/2013, která je účinná od 1. 9. 2018, jsou vyjímkou domy, kde BD splácí úvěr - povinnost svolat společenství vlastníků se tedy posouvá až po splacení úvěru nebo při poklesu spoluvlatnického podílu družstva pod 25%, dle toho, co nastane dříve. 

Společenství vlastníků vzniká zápisem do veřejného rejstříku - přidělením IČ. 

Do vzniku SV se výbor samosprávy řídí Stanovami družstva a metodikou, která je přílohou tohoto textu.

Při jakékoli pochybnosti či pomoci jsou tu oddělení družstva, kde Vám odborní pracovníci poradí a pomohou řešit všechny problémy a situace.

 

ROZDÍLY VE SPRÁVĚ MEZI SA a SV

1-metodicka-pomucka.pdf (0,70MB) METODIKA
samosprava-vzor-pozvanek.doc (0,04MB) VZOR - pozvánka na členskou schůzi a shromáždění vlastníků
samosprava-vzor-zapisu.doc (0,04MB) VZOR - zápis z členské schůze a shromáždění vlastníků
sa-vzor-clenove-per-rollam.docx (0,02MB) VZOR - per rollam - družstevníci
sa-vzor-vlastnici-per-rollam.docx (0,02MB) VZOR - per rollam - vlastníci
samosprava-vzor-pm.doc (0,02MB) VZOR - plná moc