Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Všeobecné informace

21. 6. 2024

Dohody o provedení práce od 1.7.2024­

Od 1.7.2024 se upravuje oznamovací povinnost zaměstnavatele. Zaměstnavatel bude povinen ohlásit příslušné územní správě sociálního zabezpečení všechny zaměstnance, činné na základě dohody o provedení práce.

Všechny dohody uzavřené od tohoto data, musí být doloženy na začátku pracovního úkolu. Pokud dohodu doložíte na konci sjednaného období, nebude možné ji zpracovat (tzn. že dohoda se začátkem pracovního úkolu např. v červenci, musí být doložena na začátku měsíce července).  Dohody nelze uzavírat zpětně.   Doklady předané ke zpracování musí být úplné a kompletní...                                                                    

 

23. 5. 2024

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ červen 2024­

POZVÁNKA

na jednání Shromáždění delegátů DRUŽBA, stavební bytové družstvo, IČ 00047708,

sídlem Kapucínské nám. 100/6, které se uskuteční dne

10. 6. 2024 v 16,00 hodin

Komunitní a společenské centrum Skála, Oblá 505, 634 00 Brno-Nový Lískovec

Pozvánka v PDF zde

Usnesení SD 2024 v PDF zde

25. 1. 2024

Informační listy - leden 2024­

DRUŽBA, stavební bytové družstvo vydává nové informační listy - leden 2024. Ke stažení ZDE ve formátu PDF

23. 12. 2023

Změna sazeb DPH od 1.1.2024­

Na základě novely Zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) dochází od 1.1.2024 k některým změnám, které se týkají i správy objektů. Základní změnou této novely je, že se nahrazuje doposud první snížená sazba DPH (15 %) a druhá snížená sazba DPH (10 %) nově jednotnou sníženou sazbou DPH ve výši 12 %. 

Další změnou zákona je přeřazení některých činností do jiných sazeb.

Co se týká bytových domů se dotkne změna např. úklidových prací, které dosud podléhaly sazbě 10 % a nově budou podléhat základní sazbě ve výši 21 %.

9. 10. 2023

Nabídka nové služby – kontrola evidence katastru nemovitostí­

Vážení předsedové SV, předsedové výborů SV,

z důvodu zkvalitnění služeb, které pro Vás jako zástupce spravovaných domů společenství vlastníků poskytujeme, jsme v informačním systému zprovoznili možnost strojové kontroly evidence vlastníků oproti evidenci vedené katastrem nemovitostí.

 

Kontrola odhalí případy, kdy vlastníci neplní svou povinnost danou zákonem č. 89/2012 Sb. v § 1177, tj. osobě odpovědné za správu domu neoznámí změnu vlastníka jednotky. Ze zkušeností víme, že těchto případů, kdy správce nebo statutární zástupce společenství vlastníků není včas informován o změnách vlastníků, stále přibývá. Správná evidence vlastníků je nezbytná pro prezenci a účast vlastníků na shromáždění vlastníků nebo u jiných důležitých provozních záležitostí (např. stavební řízení).

15. 6. 2023

Zveřejňování vyúčtování služeb na portálu G5i­

Vážení předsedové Společenství, Samospráv a správci,

ve snaze neustále rozšiřovat a vylepšovat služby, které Vám jako zástupcům spravovaných domů poskytujeme, jsme pro zkvalitnění Vaší informovanosti na portálu Integri G5i zprovoznili zveřejňování výsledků vyúčtování služeb.

 

13. 2. 2023

Nabídka obsluhy datových schránek pro společenství vlastníků­

Vážení předsedové SV, Vážené výbory SV,

 od 1.1.2023 začalo Ministerstvo vnitra, v souladu se novelou zákona č. 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zřizovat všem společenstvím vlastníků datové schránky. Všem společenstvím vlastníků bude datová schránka zřízena nejpozději do 31.3.2023.

Společenství vlastníků je povinné prostřednictvím datové schránky komunikovat s orgány veřejné moci, což jsou např. finanční úřady, soudy, obecní a městské úřady, zdravotní pojišťovny, ČSSZ apod. Pokud nebude společenství ke komunikaci s orgány veřejné moci používat datovou schránku, vystavuje se riziku finančního postihu.

V souvislosti s těmito změnami platnými od 1. 1. 2023 máte, jako statutární zástupci společenství vlastníků, dvě možnosti:
1. ponechat si sledování došlých datových zpráv a odesílání datových zpráv zcela ve své kompetenci s plnou odpovědností,
2. delegovat a pověřit sledováním došlých datových zpráv a odesíláním datových zpráv správce Vašeho společenství vlastníků, tj. DRUŽBA, stavební bytové družstvo.

 

 

 

29. 11. 2022

Informační systém G5i­

Pro zlepšení a zkvalitnění Vaší informovanosti jsme s naším dodavatelem informačního systému zprovoznili novou verzi Internetového informačního portálu Integri G5i.

V nové verzi Internetového informačního portálu Integri G5i naleznete všechny informace, které jste měli k dispozici v původní verzi G5i. V nové verzi informačního portálu jsou odstraněny nedostatky, na které jste v průběhu času upozorňovali. Internetový portál G5i dostal zároveň modernější vhled a design, který Vám umožní pohodlnější prohlížení portálu v různých druzích zařízení (mobilní telefony, tablety apod.).

U funkcionářů, kteří již současnou verzi G5i používají, zůstávají přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) do nové verze informačního portálu G5i stejné, jako do jeho původní verze.

Nová verze portálu Integri G5i je dostupná na stejné adrese https://g5i.druzba-sbd.cz/, jako původní verze.

19. 9. 2022

Datové schránky SV od 1. 1. 2023­

Vážení předsedové SV, vážené výbory SV,

dovolte, abychom Vám podali důležitou informaci. Na základě novelizace zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který upravuje povinné zřizování a používání datových schránek, budou s platností od 1. 1. 2023 zřízeny všem společenstvím vlastníků

                                           datové schránky.

 

 

13. 10. 2021

Nabídka inkasa a informace o zrušení automatického hromadného tisku složenek­

Vážení klienti,

jak jsme vás již informovali v dopisu, který byl přílohou změny předpisu od 1.7.2021, případně jak vás informoval výbor samosprávy, výbor nebo předseda vašeho společenství vlastníků, dochází ke změnám v úhradách měsíčních nebo pololetních plateb.

20. 7. 2020

Rozsah pojištění­

Od pojišťovny Kooperativa a.s. jsme obdrželi potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č. 7720613510 ve znění dodatku č. 3 platném od 1.1.2020.

Toto potvrzení je k nahlédnutí ZDE nebo v "Dokumenty" – sekce pojištění.