Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Všeobecné informace

27. 6. 2019

Předkupní právo v SVJ­

S účinností k 1. 1. 2018 došlo k novelizaci občanského zákoníku a znovu bylo zavedeno předkupní právo spoluvlastníka při prodeji spoluvlastnického podílu na nemovité věci. Podstatou předkupního práva je přitom povinnost spoluvlastníka nabídnout svůj podíl v případě, že jej zamýšlí prodat, přednostně ostatním spoluvlastníkům...