Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Podnájem družstevního bytu/garáže

Podnájem - § 2275 OZ 89/2012 Sb.

  1. V případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele.
  2. Žádost o udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s podnájmem vyžadují písemnou formu. Nevyjádří-li se pronajímatel k žádosti ve lhůtě jednoho měsíce, považuje se souhlas za daný, to neplatí, pokud byl ujednán zákaz podnájmu.

Formuláře na podnájem bytu/garáže

  • Formuláře Souhlas vlastníka bytu/garáže s podnájmem jsou k vyzvednutí na referátu členských vztahů, II. patro, nebo ke stažení byt - (PDF / DOC), garáž - (PDF / DOC).
  • Člen družstva a nájemce bytu si vyzvednuté formuláře společně s podnájemníky vyplní a podepíše. Na formulářích je nutné stanovisko výboru samosprávy nebo správce domu.
  • Vyplněné formuláře se shromažďují ke schválení na referátu členských vztahů.
  • Při předložení ke schválení Souhlasu vlastníka bytu s podnájmem je nutné uhradit poplatek za úkon ve prospěch člena družstva za každý započatý kalendářní rok ve výši:
    • byt: 4000,- Kč bez DPH / garáž: 1.000,- Kč bez DPH v případě, že podnájemníci jsou občané České republiky,
    • byt: 8.000,- Kč bez DPH/ garáž: 2.000,- Kč bez DPH pro ostatní.

Po schválení podnájmu se kopie Souhlasu vlastníka bytu s podnájmem zasílá nájemci na uvedenou adresu.

Více informací:
 Hana Mahovská, referát členských vztahů, 541 615 216, mahovska@druzba-sbd.cz