Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

GDPR, WHISTLEBLOWING

29. 11. 2023

WHISTLEBLOWING­

Vnitřní oznamovací systém DRUŽBA, stavební bytové družstvo, Kapucínské nám. 100/6, 602 00 Brno, IČ: 00047708 (dále jen BD)

 

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádí bytové družstvo (dále BD) vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení.

Pravidla pro přijímání oznámení jsou upravena vnitřním předpisem směrnice č. 1/2023  přijaté dne 29.11.2023 s účinností od 15.12.2023

1. 8. 2018

Vzor směrnice pro ochranu osobních údajů­

SMĚRNICE PRO SV

Směrnice nastavující vnitřní pravidla ochrany osobníc údajů není povinným dokumentem, který by byl vyžadován právními předpisy (nebo nařízením GDPR), může však být jedním z nástrojů, jak organizačně zavést ochranu osobních údajů uvnitř SVJ.

21. 5. 2018

Otázky a odpovědi GDPR­

GDPR

Nová právní úprava ochrany osobních údajů, obsažená v nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které nabylo účinnosti 25. května 2018.

V tomto článku jsme si pro Vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

24. 4. 2018

Informace o GDPR­

 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, přináší přísnější pravidla, která přijdou v platnost již 25. 5. 2018.