Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Delegáti

Dle článku 58a stanov družstva odst 9) počíná a končí funkční období všem delegátů stejně a to podle volby prvního dedelátea v daném období.

Funkční volební období delegátů VO 1 - VO 60 započalo dne 23. 1. 2023 a končí 23. 1. 2028

Seznam volebních obvodů aktuálně ze dne 19. 10. 2023
seznam se bude aktualizovat dle čl. 55 odst. 7) stanov - 7 dní před konáním shromáždění delegátů.
Každý delegát má právo zažádat si o aktuální seznam členů svého volebního obvodu a seznam delegátů, a to písemně na komendova@druzba-sbd.cz

19. 10. 2023

Informace delegátům­

Vážení delegáti,

zřídili jsme pro Vás informativní okno, kde Vám budeme poskytovat veškeré informace týkající se volebních obvodů a delegátů. 

V případě jakkýchkoli dotazů, týkajicích se Vašeho volebního obvodu nebo Shromáždění dlegátů se obracejte na komendova@druzba-sbd.cz nebo tel. 722 991 648.