Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Aktualizace 78. výzvy IROP

Aktualizace 78. výzvy IROP „Energetické úspory v bytových domech III“

Dne 20. 5. 2019 Řídící orgán IROP oznamuje, že provedl aktualizaci 78. výzvy „Energetické úspory v bytových domech III“ a posunuje datum ukončení příjmu žádostí z 29. 11. 2019 na 29. 11. 2020.

Pokud budete mít o dotace na financování regenerace domu zájem, můžete se informovat na provozním úseku družstva.

Yvona Havránková - vedoucí provozního úseku