Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ

 S platností od 1. 7. 2017 mají všechny bytové domy a domy společenství, které jsou pojištěny pod Rámcovou smlouvou č. 7720613510, uzavřeno pojištění hasicích přístrojů a veškerého hasicího vybavení domu včetně rizika poškození úložných skříněk v souvislosti s odcizením hasicího přístroje dle bodu 2.3.8. této smlouvy.

Proudnice, hadice, skříňky a hasicí přístroje musí být opatřeny plombou nebo uzamčeny ve skříňkách. Pojištění je sjednáno se spoluúčastí ve výši 300,- Kč pro jednotlivou pojistnou událost.

V případě vzniku pojistné události kontaktujte bytového technika domu a SV, které nemají ve smlouvě o správě provozní činnost, nahlásí sami na pojišťovnu (lze i elektronicky).

Ing. Olga Balcarová, ved. odd. financování a ČP