Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Distribuce předpisu nájemného

V návaznosti na zvyšující se náklady standardních služeb České pošty s.p. bude předpis nájemného od 1.7.2016 distribuován prostřednictvím služby POSTSERVIS. Cílem jeznačná úspora nákladů, jenž při využití této služby dosahuje 55%, přičemž finální distribuci garantuje Česká pošta s.p. tradičním způsobem poštovních doručovatelů (pošťáků).

Co je POSTSERVIS

POSTSERVISy - střediska s obdobnými službami jsou součástí České pošty, s.p. od roku 1994.

Základem služeb POSTSERVISu je elektronické „podání zásilek“, tisk dokumentů, strojové obálkování a předávání hotových zásilek do poštovní přepravy.

Výhody "Hybridní pošty"

 • úspora času - rychlý přenos dat, tisk, balení a distribuce velkého množství dopisů
 • úspora peněz
 • převzetí nákladů na skladové hospodářství
 • úspora vzhledem k nákupům zásob ve velkém
 • snížení nákladů na lidskou práci
 • odpadá investice na nákup zařízení k tisku, kopírování a obálkování
 • komplexnost a variabilita, přesnost a kvalita všech služeb
 • zpracování neomezeného objemu obyčejných i doporučených zásilek
 • jednoduchost použití doplňkových poštovních služeb (dodejka, do vlastních rukou...)
 • jednoduchá komunikace zabezpečeným portálem
 • celostátní působnost – přímé napojení na poštovní síť
 • zajištění absolutní ochrany dat před zneužitím

více informací na http://www.postservis.cz/