Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Spolufinancování stavebních úprav EU domu Vedlejší 695/4

Stavební úpravy bytového domu Vedlejší 695/4  je spolufinancován Evropskou unií.

Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Projekt s názvem STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU.

Kolaudační souhlas s užíváním stavby, vydaný dne 8. 2. 2022.

Plakát veřejná publicita - JPEG.JPG