Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Novela vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

Novela vyhlášky s účinností od 1. 1. 2024 mění postup stanovení výše základní složky nákladů na vytápění

Nově je výše základní složky stanovena podle průměrného součinitele prostupu tepla Uem (příloha č. 6 vyhlášky). Hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Uem je uvedena v Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). Jsou zavedena tři pásma nastavení poměru základní složky: 

a) pro hodnotu Uem nižší nebo rovnou limitní hodnotě pro klasifikační třídu C energetické náročnosti budovy ve výši 60 % (klasifikační třída A, B, C)

b) pro hodnotu Uem vyšší než limitní hodnota pro klasifikační třídu C energetické náročnosti budovy a současně nižší nebo rovnou hodnotě pro klasifikační třídu E tohoto ukazatele ve výši 50 % (klasifikační třída D, E)

c) pro ostatní budovy a budovy, kde není hodnota Uem známa, nebo ji zjistit nelze, ve výši 40 % (klasifikační třída F, G)

Vyhláška dle nového znění § 3, odst. (1), umožňuje bytovému družstvu (BD) či společenství vlastníků jednotek (SVJ) nově stanovenou základní složku následně snížit nebo zvýšit o 10 %, když tuto změnu ujedná poskytovatel služeb (BD nebo SVJ) s dvoutřetinovou většinou vlastníků/nájemců v domě. Proto, aby bylo možné takovou změnu v daném zúčtovacím období uplatnit, je třeba přijmout příslušné rozhodnutí před začátkem daného účtovacího období.

Statutární zástupce bytového domu musí nově stanovený poměr základní a spotřební složky písemně sdělit firmě, která provádí rozdělení nákladů na vytápění mezi jednotlivé příjemce služby.

Případné dotazy k uvedené problematice vám zodpoví referát energetiky správy družstva nebo firma, která na domě provádí rozdělení nákladů na vytápění.

Yvona Havránková, vedoucí provozního úseku