Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Integrovaný regionální operační program – IROP

Ministerstvu pro místní rozvoj ČR se podařilo vyjednat vyšší podporu pro projekty zaměřené na energeticky úsporná opatření v bytových domech. Z toho důvodu bude na začátku července 2016 vyhlášena v Integrovaném regionálním operačním programu nová výzva v oblasti zateplování a současně bude k 25. 7. 2016 uzavřen příjem žádostí do 16. výzvy Energetické úspory v bytových domech vyhlášené dne 10. 12. 2015.

V případě stávajících (zaregistrovaných) žádostí je možné od této žádosti odstoupit a podat žádost novou v nové výzvě. Žadatelé, kteří podali žádost ve stávající 16. výzvě IROP, se mohou rozhodnout, zda žádost ve výzvě ponechají a dokončí projekt za původních podmínek, nebo odstoupí a předloží novou žádost do výzvy nové.

Hlavní pozitivní změnou nové výzvy pro žadatele je zvýšení podpory z prostředků EU z 25,5 % na 30 % u projektů, které dosáhnou na úsporu energie od 20 % do 40 %. Projekty, které přesáhnou 40 % energetických úspor, mohou získat podporu 40 % místo původních 32,3 %. Dalšími změnami bude přesun některých stavebních aktivit z vedlejších do hlavních způsobilých výdajů a možnost vyzvat k opravě žádosti při hodnocení některých kritérií přijatelnosti.

Pokud budete mít zájem zajistíme vše potřebné ve spolupráci s profesionální externí firmou se zkušenostmi s evropskými dotacemi.