Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ

  Od 1. 1. 2018 platí aktualizace Rámcové pojistné smlouvy č. 7720613510 ve znění dodatku č. 2.

Nové znění RPS přináší řadu významných změn, které dále zlepšují a zkvalitňují pojistnou ochranu bytových družstev a společenství vlastníků a tyto mimořádně výhodné podmínky představují nejkomplexnější ucelenou nabídku pojištění bytového fondu na trhu. V době platnosti RPS byla průběžně prováděna analýza sjednaného rozsahu krytí, sledována výše a struktura škodných událostí, podmínky konkurenčních pojišťoven a na základě těchto informací je v nové RPS obsažena řada pozitivních změn a úprav jako např.:

  • Pojištění základních (minimálních) limitů ve většině druhů pojištění ZDARMA či navýšení současných bezplatných limitů.

  • Zvýšení základního, nezpoplatněného sublimitu plnění pro odpovědnost orgánů SV na
    10
    mil. Kč.

  • Možnost pojištění a připojištění nákladů spojených s desinsekcí a desinfekcí pojištěných objektů.

  • Možnost pojištění nákladů v souvislosti s „výměnou poškozených trubek a rozvodů“
    dle ujednání RPS.

Aktualizovaná RPS č. 7720613510 dodatek č. 2 je zde k dispozici

Ing. Olga Balcarová, ved. odd. financování a ČP