Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Vzor směrnice pro ochranu osobních údajů

Směrnice může být stručná nebo naopak obsáhlá a může zahrnovat i organizační, skartační a archivační řád v oblasti ochrany osobních údajů nebo zásady práce s počítači.

Přílohou mohou být vzory dokumentů (např. vzor souhlasu, vzor oznámení porušení ÚOOÚ aj.)

VZOR

Jako je tomu u všech vzorů – je třeba si jej pečlivě pročíst a nadbytečné pasáže vypustit nebo naopak doplnit ustanovení, která jsou ve Vašem SVJ potřebná doplnit.