Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Zveřejňování vyúčtování služeb na portálu G5i

Vážení předsedové Společenství, Samospráv a správci,

ve snaze neustále rozšiřovat a vylepšovat služby, které Vám jako zástupcům spravovaných domů poskytujeme, jsme pro zkvalitnění Vaší informovanosti na portálu Integri G5i zprovoznili zveřejňování výsledků vyúčtování služeb.

Na portálu jsou dostupná vyúčtování roku 2021 za všechny domy a prostory, vyúčtování roku 2022 jsou postupně uvolňována a zveřejňována. Zveřejněná vyúčtování za roky 2021 a 2022 Vám umožní grafické porovnání nákladů a záloh jednotlivých let. V budoucnu, až budou zveřejněna vyúčtování i za další roky, bude toto grafické porovnání pro Vás zajímavým podkladem při rozhodování a stanovení záloh na následující období.

Pohled na zveřejněná vyúčtování je dostupný v levém sloupci pod položkami „Vyúčtování záloh“ a „Vyúčtování záloh domu“.

Portál Integri G5i je dostupný na adrese https://g5i.druzba-sbd.cz/.

Věříme, že s novou funkcionalitou informačního portálu budete spokojeni.

V případě jakýchkoli dotazů na provoz informačního portálu, žádostí o zřízení nového přístupu apod. se obracejte na odd. správy bytového fondu,
Ing. Michaela Komendová, tel.: 541 615 218 nebo 722 991 648 mail komendova@druzba-sbd.cz.

S pozdravem

Ing. Jan Totzauer
ředitel družstva