Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Nabídka inkasa a informace o zrušení automatického hromadného tisku složenek

Vážení klienti,

jak jsme vás již informovali v dopisu, který byl přílohou změny předpisu od 1.7.2021, případně jak vás informoval výbor samosprávy, výbor nebo předseda vašeho společenství vlastníků, dochází ke změnám v úhradách měsíčních nebo pololetních plateb.Vzhledem k obecné celkové změně ve společnosti v přístupu k hotovostním platbám jsme se rozhodli vám nabídnout nové, moderní způsoby úhrady plateb za vaše prostory.

Nově vám nabízíme tyto bezhotovostní způsoby úhrady:

  • inkaso z vašeho bankovního účtu
  • inkaso prostřednictvím SIPO
  • bezhotovostní platba kartou na pokladně družstva (správce) *)

V souvislosti s touto naší nabídkou vás chceme informovat, že již nebudeme hromadně bezplatně tisknout složenky na úhradu plateb nájemného a úhrad za užívání bytu nebo garáže. Tato změna je platná od složenek na období 01.2022 včetně. K tomuto kroku přistupujeme vzhledem k malému zájmu uživatelů o tisk složenek a narůstajícím nákladům na jejich tisk.

Složenky si lze nechat vytisknout na požádání za úplatu ve výši 10,- Kč za složenku. V případě, že budete chtít zaslat složenky poštu, bude k ceně tisku složenek připočteno aktuálně platné poštovné dle ceníku České pošty. Doporučujeme však raději začít využívat některý z bezhotovostních způsobů úhrad uvedených výše.

Pokud jste vlastníky prostoru ve společenství vlastníků, podléhá zřízení inkasa z bankovního účtu nebo zavedení SIPO schválení výboru nebo předsedy vašeho společenství vlastníků. Na možnost zřízení inkasa z bankovního účtu nebo zavedení SIPO se nejprve dotažte výboru nebo předsedy vašeho společenství vlastníků.

Informace ke zřízení a samotné zřízení služby inkasa SIPO nebo inkasa z bankovního účtu poskytuje oddělení nájmu a vyúčtování služeb,

Soňa Stančíková, tel. 541 615 225, e-mail stancikova@druzba-sbd.cz,

Silvia Hnátová, tel. 541 615 224, e-mail hnatova@druzba-sbd.cz.

*) Úhradu na pokladně družstva lze nově akceptovat i od vlastníků ze společenství vlastníků. Vybraná částka bude, v rámci měsíčního zúčtování mezi správcem a společenstvím vlastníků automaticky vypořádána. Na pokladně nelze provádět výplaty přeplatků. Přeplatky se vyplácejí pouze na bankovní účet, nebo poštovní poukázkou B.