Firemní údaje:
DRUŽBA, stavební bytové družstvo
Kapucínské náměstí 100/6
656 57 BRNO

Provozní úsek:
Ukrajinská 2, 625 00 BRNO

Zapsané v OR vedeném u KS v Brně, oddíl DrXXXIV vložka 6, 6.června 1959
IČO: 00 04 77 08
DIČ: CZ00047708
Bankovní spojení: ČSOB Brno, číslo účtu 291012/0300
Vyhledávání: 

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VÁS

Pronájem nebytových prostor - Aktuálně

22.9.2016

DRUŽBA, stavební bytové družstvo aktuálně nabízí skladový prostor s vodovodní přípojkou o rozloze 108,9 m2 s možností vytápění a kancelář 28,8 m2 v areálu Ukrajinská 2, Brno. Dále poslední volné kancelářské prostory po celkové rekonstrukci na stragickém místě s výbornou dopravní obslužností v Brně Králově Poli. Bližší informace prostřednictvím emailu info@druzba-sbd.cz.

IROP červenec 2016 (aktualizováno)

21.7.2016

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 1. července 2016     37. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ,,Energetické úspory v bytových domech II“.

Předsedům SA a správcům - doručování písemností

19.7.2016

Dovolujeme si Vás požádat o spolupráci: Firma Postservis, která letošní změnu k uvedenému datu zajišťovala, nám předala dopisy, které nemohly být doručeny z důvodu toho, že adresát na uvedené adrese nebydlí...

Integrovaný regionální operační program – IROP

29.6.2016

Ministerstvu pro místní rozvoj ČR se podařilo vyjednat vyšší podporu pro projekty zaměřené na energeticky úsporná opatření v bytových domech. Z toho důvodu bude na začátku července 2016 vyhlášena v Integrovaném regionálním operačním programu nová výzva v oblasti zateplování...

Distribuce předpisu nájemného

1.6.2016

V návaznosti na zvyšující se náklady standardních služeb České pošty s.p. bude předpis nájemného od 1.7.2016 distribuován prostřednictvím služby POSTSERVIS. Cílem je značná úspora nákladů, jenž při využití této služby dosahuje  55%, přičemž finální distribuci garantuje Česká pošta s.p.tradičním způsobem poštovních doručovatelů (pošťáků).

Informační listy č. 37, květen 2016

31.5.2016

Nové vydání "informačních listů" ve formátu PDF zde.

 

Výplata odměn členům výboru SA za 1. pololetí 2016

16.5.2016

V příloze Vám zasíláme formulář k rozdělení odměn členům výboru Vaší samosprávy za 1. pololetí 2016. Poskytování odměn členům výborů samospráv orgánů družstva upravuje OS č. 2/2014, část B).

Oznámení o přerušení dodávek tepla

9.5.2016

S ohledem na průměrné venkovní denní teploty, které v Brně dosáhly hraniční hodnoty, kdy je ještě uskutečňována dodávka tepla pro vytápění, a s ohledem na předpokládaný vývoj počasí, přistupují Teplárny Brno, a.s., v souladu s platnou legislativou, k přerušení dodávek tepla...

Organizační směrnice 09/2016

28.4.2016

• o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů,
• o příspěvku na správu domu a pozemku a příspěvku určeném na zajištění správy,
• o úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů nájemců a vlastníků jednotek

Informace pro budoucí vlastníky jednotky

24.4.2016

Po vložení „Smlouvy o převodu družstevního bytu (garáže) do vlastnictví člena družstva“, do katastru nemovitostí vyplývají pro „budoucího“ vlastníka následující skutečnosti: Vlastník obdrží nový „Předpis příspěvku na správu domu a pozemku a záloh na služby poskytované s užíváním bytu (garáže)“, ve kterém byla upravena položka odměna za zajišťování správy...

Umístění kamerových systémů v bytových domech

26.2.2016

STANOVISKO č. 1/2016
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) vydává toto stanovisko vztahující se ke zpracování osobních údajů prostřednictvím kamery se záznamem instalované v bytovém domě. Zohledňuje v něm vlastní dozorové poznatky...

Komíny

15.2.2016

V platnosti je NOVÝ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS vyhláška 34/2016 Sb.

Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontroly a revizí spalinových cest jsou nově od 1. 1. 2016 uvedeny v zákoně o požární ochraně č.133/1985 Sb. a novém prováděcím předpisu - vyhlášce č.34/2016 Sb. ...

Integrovaný regionální operační program – IROP

15.2.2016

Integrovaný regionální operační program je Evropskou komisí schválený program pro zájemce o dotaci z Evropské unie.

Výzva v IROPu byla vyhlášená 10. 12. 2015. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 18. 12. 2015 do 30. 11. 2016.

Pojištění domů (platnost od 1.1.2015)

27.3.2015

Potvrzení o rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č. 7720613510 ke stažení ZDE.

Sdělení pro nové plátce prostřednictvím SIPO

16.5.2008

Upozorňujeme všechny nové zájemce o měsíční platby ekonomicky oprávněných nákladů a záloh na služby (nájemné) prostřednictvím SIPO, že v případech kdy dosáhne podíl vlastníků  ...