Firemní údaje:
DRUŽBA, stavební bytové družstvo
Kapucínské náměstí 100/6
656 57 BRNO

Provozní úsek:
Ukrajinská 2, 625 00 BRNO

Zapsané v OR vedeném u KS v Brně, oddíl DrXXXIV vložka 6, 6.června 1959
IČO: 00 04 77 08
DIČ: CZ00047708
Bankovní spojení: ČSOB Brno, číslo účtu 291012/0300
Vyhledávání: 

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VÁS

Usnesení z jednání Shromáždění delegátů

24.6.2016

Usnesení z jednání Shromáždění delegátů DRUŽBA, stavební bytové družstvo, Kapucínské náměstí 100/6, Brno, konaného 8.6.2016 v Kongresovém centru Brno, Výstaviště 1, Brno.

Distribuce předpisu nájemného

1.6.2016

V návaznosti na zvyšující se náklady standardních služeb České pošty s.p. bude předpis nájemného od 1.7.2016 distribuován prostřednictvím služby POSTSERVIS. Cílem je značná úspora nákladů, jenž při využití této služby dosahuje  55%, přičemž finální distribuci garantuje Česká pošta s.p.tradičním způsobem poštovních doručovatelů (pošťáků).

Informační listy č. 37, květen 2016

31.5.2016

Nové vydání "informačních listů" ve formátu PDF zde.

 

Výplata odměn členům výboru SA za 1. pololetí 2016

16.5.2016

V příloze Vám zasíláme formulář k rozdělení odměn členům výboru Vaší samosprávy za 1. pololetí 2016. Poskytování odměn členům výborů samospráv orgánů družstva upravuje OS č. 2/2014, část B).

Oznámení o přerušení dodávek tepla

9.5.2016

S ohledem na průměrné venkovní denní teploty, které v Brně dosáhly hraniční hodnoty, kdy je ještě uskutečňována dodávka tepla pro vytápění, a s ohledem na předpokládaný vývoj počasí, přistupují Teplárny Brno, a.s., v souladu s platnou legislativou, k přerušení dodávek tepla...

Organizační směrnice 09/2016

28.4.2016

• o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů,
• o příspěvku na správu domu a pozemku a příspěvku určeném na zajištění správy,
• o úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů nájemců a vlastníků jednotek

Informace pro budoucí vlastníky jednotky

24.4.2016

Po vložení „Smlouvy o převodu družstevního bytu (garáže) do vlastnictví člena družstva“, do katastru nemovitostí vyplývají pro „budoucího“ vlastníka následující skutečnosti: Vlastník obdrží nový „Předpis příspěvku na správu domu a pozemku a záloh na služby poskytované s užíváním bytu (garáže)“, ve kterém byla upravena položka odměna za zajišťování správy...

Informace k předpisu nájemného od 1.7.2016

22.4.2016

Předsedům výboru samospráv (správcům) - Informace k předpisu nájemného ( u nájemců)  a příspěvku na správu domu ( u vlastníků)  a záloh na služby s užíváním bytu   s platností od 1.7.2016.

Umístění kamerových systémů v bytových domech

26.2.2016

STANOVISKO č. 1/2016
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) vydává toto stanovisko vztahující se ke zpracování osobních údajů prostřednictvím kamery se záznamem instalované v bytovém domě. Zohledňuje v něm vlastní dozorové poznatky...

Komíny

15.2.2016

V platnosti je NOVÝ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS vyhláška 34/2016 Sb.

Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontroly a revizí spalinových cest jsou nově od 1. 1. 2016 uvedeny v zákoně o požární ochraně č.133/1985 Sb. a novém prováděcím předpisu - vyhlášce č.34/2016 Sb. ...

Integrovaný regionální operační program – IROP

15.2.2016

Integrovaný regionální operační program je Evropskou komisí schválený program pro zájemce o dotaci z Evropské unie.

Výzva v IROPu byla vyhlášená 10. 12. 2015. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 18. 12. 2015 do 30. 11. 2016.

Zástupcům výboru SV

19.10.2015

Na základě Smlouvy o zajištění správy společných částí domu a domu jako celku, jste povinni jako zástupci výboru společenství vlastníků hlásit včas a řádně veškeré informace a údaje pro výkon činnosti správce, potřebné k plnění jeho povinností a práv.

Pronájem nebytových prostor

18.8.2015

DRUŽBA, stavební bytové družstvo nabízí volné nebytové prostory do pronájmu. Kancelářské prostory, sklady na stragickém místě s výbornou dopravní obslužností v Brně Králově Poli. Bližší informace prostřednictvím emailu info@druzba-sbd.cz.

Oznámení změny doručovací adresy

13.8.2015

Z důvodů správného doručení korespondence, týkající se bytové jednotky, jejíž jste nájemcem nebo vlastníkem Vás žádáme o sdělení aktuální doručovací adresy na oddělení členských vztahů družstva.

Havarijní služba

31.7.2015

Vzhledem k tomu, že se opakují dotazy na zajištění havarijní služby, podáváme následující informaci:

S platností od 1. 12. 2014 byla uzavřena Smlouva o dílo na poskytování HAVARIJNÍ SLUŽBY s Teplárnami Brno, a. s., platná pro všechny bytové domy ve správě našeho družstva.

 

Pojištění domů (platnost od 1.1.2015)

27.3.2015

Potvrzení o rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č. 7720613510 ke stažení ZDE.

Sdělení pro nové plátce prostřednictvím SIPO

16.5.2008

Upozorňujeme všechny nové zájemce o měsíční platby ekonomicky oprávněných nákladů a záloh na služby (nájemné) prostřednictvím SIPO, že v případech kdy dosáhne podíl vlastníků  ...