Firemní údaje:
DRUŽBA, stavební bytové družstvo
Kapucínské náměstí 100/6
656 57 BRNO

Provozní úsek:
Ukrajinská 2, 625 00 BRNO

Zapsané v OR vedeném u KS v Brně, oddíl DrXXXIV vložka 6, 6.června 1959
IČO: 00 04 77 08
DIČ: CZ00047708
Bankovní spojení: ČSOB Brno, číslo účtu 291012/0300
Vyhledávání: 

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VÁS

Výplata odměn členům výboru SA za 1. pololetí 2016

16.5.2016

V příloze Vám zasíláme formulář k rozdělení odměn členům výboru Vaší samosprávy za 1. pololetí 2016. Poskytování odměn členům výborů samospráv orgánů družstva upravuje OS č. 2/2014, část B).

Oznámení o přerušení dodávek tepla

9.5.2016

S ohledem na průměrné venkovní denní teploty, které v Brně dosáhly hraniční hodnoty, kdy je ještě uskutečňována dodávka tepla pro vytápění, a s ohledem na předpokládaný vývoj počasí, přistupují Teplárny Brno, a.s., v souladu s platnou legislativou, k přerušení dodávek tepla...

Organizační směrnice 09/2016

28.4.2016

• o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů,
• o příspěvku na správu domu a pozemku a příspěvku určeném na zajištění správy,
• o úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů nájemců a vlastníků jednotek

Informace pro budoucí vlastníky jednotky

24.4.2016

Po vložení „Smlouvy o převodu družstevního bytu (garáže) do vlastnictví člena družstva“, do katastru nemovitostí vyplývají pro „budoucího“ vlastníka následující skutečnosti: Vlastník obdrží nový „Předpis příspěvku na správu domu a pozemku a záloh na služby poskytované s užíváním bytu (garáže)“, ve kterém byla upravena položka odměna za zajišťování správy...

Informace k předpisu nájemného od 1.7.2016

22.4.2016

Předsedům výboru samospráv (správcům) - Informace k předpisu nájemného ( u nájemců)  a příspěvku na správu domu ( u vlastníků)  a záloh na služby s užíváním bytu   s platností od 1.7.2016.

Umístění kamerových systémů v bytových domech

26.2.2016

STANOVISKO č. 1/2016
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) vydává toto stanovisko vztahující se ke zpracování osobních údajů prostřednictvím kamery se záznamem instalované v bytovém domě. Zohledňuje v něm vlastní dozorové poznatky...

Komíny

15.2.2016

V platnosti je NOVÝ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS vyhláška 34/2016 Sb.

Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontroly a revizí spalinových cest jsou nově od 1. 1. 2016 uvedeny v zákoně o požární ochraně č.133/1985 Sb. a novém prováděcím předpisu - vyhlášce č.34/2016 Sb. ...

Integrovaný regionální operační program – IROP

15.2.2016

Integrovaný regionální operační program je Evropskou komisí schválený program pro zájemce o dotaci z Evropské unie.

Výzva v IROPu byla vyhlášená 10. 12. 2015. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 18. 12. 2015 do 30. 11. 2016.

Zástupcům výboru SV

19.10.2015

Na základě Smlouvy o zajištění správy společných částí domu a domu jako celku, jste povinni jako zástupci výboru společenství vlastníků hlásit včas a řádně veškeré informace a údaje pro výkon činnosti správce, potřebné k plnění jeho povinností a práv.

Pronájem nebytových prostor

18.8.2015

DRUŽBA, stavební bytové družstvo nabízí volné nebytové prostory do pronájmu. Kancelářské prostory, sklady na stragickém místě s výbornou dopravní obslužností v Brně Králově Poli. Bližší informace prostřednictvím emailu info@druzba-sbd.cz.

Oznámení změny doručovací adresy

13.8.2015

Z důvodů správného doručení korespondence, týkající se bytové jednotky, jejíž jste nájemcem nebo vlastníkem Vás žádáme o sdělení aktuální doručovací adresy na oddělení členských vztahů družstva.

Havarijní služba

31.7.2015

Vzhledem k tomu, že se opakují dotazy na zajištění havarijní služby, podáváme následující informaci:

S platností od 1. 12. 2014 byla uzavřena Smlouva o dílo na poskytování HAVARIJNÍ SLUŽBY s Teplárnami Brno, a. s., platná pro všechny bytové domy ve správě našeho družstva.

 

Pojištění domů (platnost od 1.1.2015)

27.3.2015

Potvrzení o rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č. 7720613510 ke stažení ZDE.

Sdělení pro nové plátce prostřednictvím SIPO

16.5.2008

Upozorňujeme všechny nové zájemce o měsíční platby ekonomicky oprávněných nákladů a záloh na služby (nájemné) prostřednictvím SIPO, že v případech kdy dosáhne podíl vlastníků  ...