Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Změna sazeb DPH od 1.1.2024

Na základě novely Zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) dochází od 1.1.2024 k některým změnám, které se týkají i správy objektů. Základní změnou této novely je, že se nahrazuje doposud první snížená sazba DPH (15 %) a druhá snížená sazba DPH (10 %) nově jednotnou sníženou sazbou DPH ve výši 12 %. 

Další změnou zákona je přeřazení některých činností do jiných sazeb.

Co se týká bytových domů se dotkne změna např. úklidových prací, které dosud podléhaly sazbě 10 % a nově budou podléhat základní sazbě ve výši 21 %.

Nová snížená sazba ve výši 12 % se uplatní:

  • u dodávek tepla a chladu (§ 47 odst. 3),
  • v případě úpravy a rozvodu vody prostřednictvím sítí, odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (příloha č. 2 zákona),
  • u stavebních nebo montážních prací u staveb pro bydlení nebo sociální bydlení (§ 48).

U prvních dvou položek tedy dojde ke zdražení na dani o 2 %, u úklidu ke zdražení o 11 % (pokud úklid provádí plátce DPH), u stavebních a montážních prací dojde k poklesu o 3 %.

Přehled některých změn sazeb DPH od 1.1.2024

Přehled některých změn sazeb DPH od 1.1.2024

ZDANITELNÉ PLNĚNÍ sazba DPH od 1.1.2024 sazba DPH do 31.12.2023
úklid 21% 10%
vodné, stočné 12% 10%
dodávky tepla a chladu 12% 10%
stavební nebo montážní práce u staveb pro bydlení nebo sociální bydlení 12% 15%

Ing. Radek Ledecký - vedoucí ekonomického úseku