Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Výkaz domu - internet

Na základě množících se požadavků bude ve „Výkazu domu – internet“ od 3. čtvrtletí 2018 doplněn  položkový rozpis účtu krátkodobé zálohy – 324/49, a to jak pro hospodářská střediska družstva, tak i pro společenství vlastníků jednotek.

Ing. Iveta Ruibarová
vedoucí ekonomického úseku