Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Referát správců - nové pracoviště

Od 14.10.2019 je referát správců přestěhován do budovy správy Družstva na Kapucínské náměstí 100/6., 5. patro, kancelář č. 46. Byla zřízena nová pevná linka 541 615 212 - pan Zdeněk Chmel.

(Stávající linka bude do 31.12.2019 přesměrována na nové číslo a po 1.1.2020 zrušena). Pro snažší dosažitelnost v terénu jsou všichni správci dostupní na mobilních číslech...

Chmel Zdeněk, vedoucí správcůl - 727 982 750

Buranský Ivan, správce - 601 086 861

Pajunčík Jaroslav, spráce - 601 086 862

Procházková Eva, správce - 601 158 243

Rakusová Žaneta, správce - 702 123 893

Strouhal Jiří, správce - 603 291 659