Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Předkupní právo v SVJ

S účinností k 1. 1. 2018 došlo k novelizaci občanského zákoníku a znovu bylo zavedeno předkupní právo spoluvlastníka při prodeji spoluvlastnického podílu na nemovité věci. Podstatou předkupního práva je přitom povinnost spoluvlastníka nabídnout svůj podíl v případě, že jej zamýšlí prodat, přednostně ostatním spoluvlastníkům. Toto předkupní právo existuje ze zákona, nicméně zákon umožňuje, aby se jej spoluvlastník vzdal, a to i s účinky pro právní nástupce.

Samostatní vlastníci jednotek v budově nemají předkupní právo při prodeji jednotek. Jednotky jsou samostatné nemovité věci a nejsou ve spoluvlastnictví ostatních vlastníků jednotek (a spoluvlastnické podíly na společných prostorách nejsou samostatnými spoluvlastnickými podíly, neboť jsou součástí jednotky).