Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

 

Ministerstvo životního prostředí dne 21. 9. 2021 vyhlásilo, v souladu se směrnicí MŽP č. 8/2021, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory z programu Nová zelená úsporám. Podmínky poskytování podpory dle této výzvy se dále řídí Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám – Bytové domy.

Termíny výzvy

Žádosti je možné podat v období od 12. 10. 2021 v 10:00 do 30. 6. 2025 v 15:00, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025.

Pokud budete mít o dotace zájem, můžete se informovat na provozním úseku družstva.

Yvona Havránková - vedoucí provozního úseku

Tel. 541 615 204, 604 610 717  e-mail : havrankova@druzba-sbd.cz