Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ COVID TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Vážení předsedové a správci,

tímto Vás žádáme o  poskytnutí nezbytné součinnosti při splnění zákonné povinnosti zaměstnavatele testovat zaměstnance  uložené mimořádným opatřením  Ministerstva zdravotnictví ČR - MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, tj.

  1. zajištění předání přiložené výzvy všem zaměstnancům, kteří mají místo výkonu práce na adrese domu ve vaší správě
  2. vyplnění osobních údajů a výsledků testů vč. data provedení testu v přiloženém formuláři
  3.  předání vyplněného a zaměstnancem podepsaného formuláře.

Vyplněný formulář  podepsaný zaměstnance/i prosím odevzdejte s pracovním měsíčním výkazem  do sídla družstva.

Vzhledem k tomu, že tato zákonná povinnost testování zaměstnanců pro zaměstnavatele byla vyhlášena urychleně na základě pandemické pohotovosti, musí správa družstva i ve vazbě na omezený pohyb osob požádat Vás jako zástupce domů o předání výzvy zaměstnancům, konajícím práce na objektech, které spravujete.

Vzhledem k přísným pokutám vyplývajících z nedodržení těchto mimořádných opatření, upozorněte prosím zaměstnance na dodržení povinnosti testování. K provedení testů, nechť tito zaměstnanci z domů využijí bezplatná odběrová místa.

V případě, že zaměstnance s výkonem práce v místě domu /budovy neevidujete, považujte naši žádost za bezpředmětnou.

Příloha: formulář Covid 19, výzva zaměstnancům Covid 19 - testování, Čestné prohlášení o výsledku testu

                                                                   Děkujeme velmi za spolupráci

 Ing. Libor Benátský, předseda představenstva
 Ing. Jan Totzauer, ředitel družstva