Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Informace z oddělení Personalistiky a mezd

Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2023

Nařízením vlády  se od 1.1.2023 zvyšuje minimální mzda (dále jen MM) na 103,80 Kč/hod. Výše minimální mzdy se vztahuje i na odměny zaměstnanců pracujících na dohody o pracovní činnosti i dohody o provedení práce (dále jen DPČ a DPP). 

Upozorňujeme vás, že pracovníkům  na DPČ, kteří nesplňují  MM, bude odměna od ledna 2023 upravena na tuto výši. 

Zvýšení MM bude mít dopad i do  dalších zákonů. Z těch nejdůležitějších změn vybírám: minimální odvod zdravotního pojištění osob bez zdanitelných příjmů činí  2 336 Kč (13,5% MM).

Zvýšení hranice příjmů pro odvod sociálního pojištění od 1.1.2023

Účast na nemocenském pojištění v roce 2023 bude vznikat až při dosažení rozhodného příjmu 4 000,- Kč. 

„Zaměstnání malého rozsahu „(§ 7,odst. 1 z o NP), které nezakládá účast na NP, bude zaměstnání, ve kterém zaměstnanec nebude mít započitatelný příjem alespoň 4 000,- Kč. Toto se vztahuje na příjmy z dohod o pracovní činnosti a odměny funkcionářů.

Změny ve zdaňování příjmů

Částka pro uplatnění srážkové daně u zaměstnance, který nemá u zaměstnavatele podepsané Prohlášení k dani  se od zúčtování mzdy za měsíc leden 2023 zvyšuje na 4 000,- Kč. Srážková daň u DPP , kde odměna nepřesáhne 10 000,- Kč, zůstává beze změny.

Potvrzení o zdanitelných příjmech za r. 2022

Upozorňujeme zaměstnance a funkcionáře družstva a společenství vlastníků, že potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022 bude vystaveno pouze na vyžádání. Proto svůj požadavek sdělte  předem na telefonním čísle 541 615 209 nebo zašlete elektronicky  na stankova@druzba-sbd.cz. Prosíme vás, abyste v žádosti uváděli nejen své jméno, ale i název samosprávy nebo společenství vlastníků.

Pokud pracujete na více společenstvích, je třeba uvést všechny. 

Potvrzení připravíme k vyzvednutí v dohodnutém termínu od 10.2.2023. Potvrzení nezasíláme poštou.

Zaměstnancům, kteří měli příjmy jen od společenství vlastníků, lze zaslat potvrzení elektronicky.

V této souvislosti vás také upozorňujeme, že pokud zaměstnanec nepodepsal na rok 2022 daňové prohlášení, pak příjmy z DPČ a odměn funkcionářů do výše 3499,- a příjmy z DPP do 10 tis. Kč byly daněny srážkovou daní, která je konečná a nevstupuje do ročního zúčtování daně. 

Dana Staňková

odd. personalistiky a mezd