Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Informace z odd. personalistiky a mezd

Pracovní výkazy

Pracovní výkazy za měsíc prosinec odevzdejte nejpozději do 20.12.2021 na Kapucínském náměstí  6. Výkazy stačí vhodit do schránky na budově družstva.

Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2022

Nařízením vlády 405/2021 Sb. se od 1.1.2022 zvyšuje minimální mzda (dále jen MM) na 96,40 Kč/hod. Výše minimální mzdy se vztahuje i na odměny zaměstnanců pracujících na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce (dále jen DPČ a DPP). 

Upozorňujeme vás, že pracovníkům  na DPČ, kteří nesplňují  MM, bude odměna od ledna 2022 upravena na tuto výši. 

Zvýšení MM bude mít dopad i do  dalších zákonů. Z těch nejdůležitějších změn vybírám: minimální odvod zdravotního pojištění osob bez zdanitelných příjmů činí  2 187 Kč (13,5% MM).

Potvrzení o zdanitelných příjmech za r. 2021

Upozorňujeme zaměstnance a funkcionáře družstva a společenství vlastníků, že potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021 bude vystaveno pouze na vyžádání. Proto svůj požadavek sdělte  předem na telefonním čísle 541 615 209 nebo zašlete elektronicky  na stankova@druzba-sbd.cz. Prosíme vás, abyste v žádosti uváděli nejen své jméno, ale i název samosprávy nebo společenství vlastníků. Pokud pracujete na více společenstvích, je třeba uvést všechna. 

Potvrzení připravíme k vyzvednutí v dohodnutém termínu od 10.2.2022. Potvrzení nezasíláme poštou.

Zaměstnancům, kteří měli příjmy jen od společenství vlastníků, lze zaslat potvrzení elektronicky.

V této souvislosti vás také upozorňujeme, že pokud zaměstnanec nepodepsal na rok 2021 daňové prohlášení, pak příjmy z DPČ a odměn funkcionářů do výše 3499,- a příjmy z DPP do 10 tis. Kč byly daněny srážkovou daní, která je konečná a nevstupuje do ročního zúčtování daně. 

Ing. Zdeňka Chamrádová - odd. personalistiky a mezd