Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Dohody o provedení práce od 1.7.2024

Od 1.7.2024 se upravuje oznamovací povinnost zaměstnavatele. Zaměstnavatel bude povinen ohlásit příslušné územní správě sociálního zabezpečení všechny zaměstnance, činné na základě dohody o provedení práce.

Všechny dohody uzavřené od tohoto data, musí být doloženy na začátku pracovního úkolu. Pokud dohodu doložíte na konci sjednaného období, nebude možné ji zpracovat (tzn. že dohoda se začátkem pracovního úkolu např. v červenci, musí být doložena na začátku měsíce července).  Dohody nelze uzavírat zpětně.   Doklady předané ke zpracování musí být úplné a kompletní.                                                                      

Dohoda musí obsahovat tyto povinné údaje:

  • jméno a příjmení zaměstnance
  • rodné číslo
  • místo narození
  • datum nástupu zaměstnance do zaměstnání
  • datum skončení zaměstnání
  • výše příjmů
  • zdravotní pojišťovnu zaměstnance

Vzhledem k tomu, že společenství vlastníků jsou samostatné subjekty, bude nutné je nejprve přihlásit  na místněpříslušnou správu sociálního zabezpečení, do registru zaměstnavatelů. Pokud datovou schránku společenství obsluhuje Družba, zajistíme přihlášení, v opačném případě, Vám bude do emailu doručena přihláška, kterou musíte neprodleně odeslat do datové schránky MSSZ Brno. 

Následně Vám bude ze strany MSSZ doručen variabilní symbol, který musíte obratem poslat na odd. PaM (stankova@druzba-sbd.cz).

Bez variabilního symbolu, nebude možné provést ohlášení dohod a vystavujete se případné pokutě za strany ČSSZ.   

Dana Staňková - ved.odd. personalistiky a mezd