Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

CENY TEPELNÉ ENERGIE OD 1. 11. 2022

S účinností od 1. 11. 2022 zvyšují Teplárny Brno, a.s. cenu tepla ze stávající ceny 784 Kč včetně DPH za GJ na 1672 Kč včetně DPH.

V důsledku zvýšení cen energií je potřeba u domů SA a SV co nejdříve upravit předpisy záloh za teplo a ohřev teplé vody, aby nevznikly velké nedoplatky u uživatelů jednotek. Vzhledem k tomu, že se vyskytli nějaké informace o chystaném zvýšení ceny vodného, bude provedena i úprava této položky v předpisu.

Domům SBD Družba budou předpisy na „Teplo“, „Ohřev vody“ a „Vodné, stočné“ zvýšeny, na základě rozhodnutí představenstva, od 1. 11. 2022.

Domům společenství vlastníků, kde DRUŽBA, stavební bytové družstvo vykonává funkci statutárního orgánu, budou předpisy na „Teplo“ a „Ohřev vody“ a „Vodné, stočné“ zvýšeny, na základě rozhodnutí statutárního orgánu, od 1. 12. 2022.

Ostatním domům společenství vlastníků, bude provedeno navýšení předpisů na „Teplo“ a „Ohřev vody“ a „Vodné, stočné“ na základě požadavku předsedy nebo výboru společenství vlastníků od 1. 1. 2023. V případě požadavku na dřívější navýšení uvedených položek v předpisu, je možné projednat navýšení předpisu s Odd. plánu rozborů a předpisů i v dřívějším termínu.

Věnujete prosím tomuto sdělení pozornost, neboť neřešení navýšení uvedených záloh by mohlo některým společenstvím vlastníků přinést finanční a ekonomické problémy.

Yvona Havránková - vedoucí Provozního úseku

Tipy na úsporu tepla najdete na webových stránkách Teplárny Brno:

https://www.teplarny.cz/cs/topme-chytre