Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Bytové domy bez bariér

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 8. listopadu 2022 vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Bytové domy bez bariér pro rok 2023.

Ukončení příjmu žádostí dne 20. prosince 2022.

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Dotace je poskytována ve výši 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však 

▪ 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a do výtahu 

▪ 800 tis. Kč v případě výstavby osobního výtahu pro jeden vchod do bytového domu

Pokud budete mít o dotace zájem, můžete se informovat na provozním úseku družstva.

Yvona Havránková - vedoucí provozního úseku