Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Zahájení dodávky tepla

Teplárny Brno dne 15. 9. 2017 v odpoledních hodinách zahájí dodávky tepla do sítě centrálního zásobování teplem.

Otopné období začíná podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vždy 1. září. Od této chvíle musí být již vše připraveno, aby teplárny začaly s dodávkami tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není očekáván další den vzestup teplot.

Pokud se v objektu, napojeném na systém centrálního zásobování teplem objeví nějaké problémy s dodávkami tepla, je třeba kontaktovat provozní úsek stavebního bytového družstva DRUŽBA, tel. 541 615 123, 541 615 132.