Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Změna předpisu pro bytové domy DRUŽBY, stavebního bytového družstva od 1/2022

Představenstvo DRUŽBY, stavebního bytového družstva na svém zasedání dne 26.10.2021  rozhodlo svým usnesením č. 318/45  z důvodu navýšení ceny tepla a teplé vody od dodavatele Teplárny Brno, a.s., s platností od 11/2021 o 25 % a avizovaného navýšení dodavatele Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  o 3-5%  o mimořádné změně předpisu.

U dodavatele plynu LAMA energy, a.s. a dodavatele elektřiny, Pražská plynárenská a.s, je fixní cena do konce roku 2022.

Z  výše uvedených důvodu budou zálohové platby v předpisu od 1. 1. 2022 upraveny takto:

Teplo a teplá voda

- dodavatelsky (Teplárny Brno a.s.)                                       + 25 %  

- ohřev vody                                                                           + 25 % 

- plynové kotelny vlastní                                                             0 % 

Vodné – stočné                                                                       + 3 %

Elektřina ve společných prostorách                                       0 % 

Výtah                                                                                           0  %

Předpisy budou zaslány uživatelům elektronickou poštou, příp. obyčejnou poštou firmou PostServis.

V případě dotazů se obraťte na oddělení plánu, rozborů a předpisu, tel. 541615239, p. Holečková
(e-mail: holeckova@druzba-sbd.cz) a p. Šilberská (e-mail: silberska@druzba-sbd.cz).

 

Jarmila Drmolová
vedoucí oddělení plánu, rozborů a předpisu.