Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

ZMĚNA PŘEDPISU OD 1. 1. 2017

Upozorňujeme uživatele bytů a garáží, že s platností od 1. 1. 2017 budou v předpisu nájemného (u nájemců), resp. předpisu příspěvku na správu domu (u vlastníků) a záloh na služby poskytované s užíváním bytů provedeny níže uvedené změny:

 

  • ukončení splátek anuit u bytů, u nichž byl investiční úvěr poskytnutý při výstavbě domu v plné výši uhrazen v průběhu 2. pololetí roku 2016,

  • ukončení (zahájení) splátek zápůjček poskytnutých z prostředků družstva a zápůjček – úvěrů od bank v souladu s jejich splátkovým kalendářem,

  • úpravy položky „základní platba“ dlouhodobě přijaté zálohy, pokud byla změna řádně schválena členskou schůzí samosprávy a shromážděním vlastníků nebo pokud skončilo období, po které byla předepsána nižší tvorba „základní platby“ v souvislosti s regenerací domu, 

  • případné další změny předložené samosprávami, např. úpravy odměny výboru SA dle rozhodnutí členské schůze a shromáždění vlastníků,

  • vynulování položky „daň z nemovitých věcí“ u vlastníků v případě, že k převodu bytu (garáže) do vlastnictví došlo v průběhu roku 2016,

  • změna zálohových plateb na služby z individuálních důvodů (např. převod členských práv, nový vlastník bytu, změna počtu osob apod.)

                

Způsob stanovení výše nájemného (u nájemců), resp. předpisu příspěvku na správu domu (u vlastníků) a záloh na služby schválilo představenstvo družstva svým usnesením č.418/55 dne 14. 11. 2016.

Předpis úhrad, platný od 1. 1. 2017, bude uživatelům doručen firmou Postservis  (stejně jako tomu bylo již při doručování předpisů k 1. 7. 2016). Žádáme proto všechny uživatele bytů o řádné označení poštovních schránek, aby mohl být předpis řádně doručen.

Současně chceme touto cestou požádat i funkcionáře samospráv a společenství vlastníků, aby označení schránek prověřili.

Jarmila Drmolová
vedoucí odd. plánu, rozborů a předpisu