Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Zástupcům samospráv a společenství

ZÁSTUPCŮM SV

Na základě Smlouvy o zajištění správy (příkazní smlouvy) společných částí domu a domu jako celku, jste povinni jako zástupci výboru společnství vlastníků hlásit včas a řádně veškeré informace a údaje pro výkon činnosti správce, potřebné k plnění jeho povinností a práv.

Tímto žádáme všechny zástupce SV, aby veškeré změny ve výborech společenství hlásili prostřednictvím mailu: komendova@druzba-sbd.cz, ruibarova@druzba-sbd.cz nebo info@druzba-sbd.cz

Dále upozorňujeme, že SV má povinnost zasílat pozvánku na shromáždění společenství vlastníků, ve kterých má družstvo spoluvlastnický podíl, písemně na adresu družstva či mailem: komendova@druzba-sbd.cz, info@druzba-sbd.cz

Orgán společenství vlastníků:

  • hlídá volební období dle stanov (volba statutárního orgánu se musí provést a zapsat do veřejného rejstříku, i když zůstavájí členové stejní),
  • při náhlém odchodu člena z voleného orgánu můžete kooptovat náhradníka, poté tohoto náhradníka nechat schválit na nejbližším shromáždění.

Každá změna, která se musí zapsat do veřejného rejstříku (volba orgánu SV, změna stanov) je zpoplatněna částkou 2000,- Kč. Změny musí být ze zákona zapsány do veřejného rejstříku nejpozději do 15-ti dnů.

Změny ve veřejném rejstříku vyřizuje právní referát, tento úkon je zpoplatněn částkou ve výši 500,- Kč bez DPH.

ZÁSTUPCŮM VÝBORŮ SAMOSPRÁV - PŘED VZNIKEM SV

Pro budoucí společenství vlastníků je důležitý OZ, který mimo jiné stanoví pravidla pro vznik: samosprávy, respektive domy, ve kterých klesne spoluvlastnický podíl ve vlastnictví družstva pod 50%. (Procentuální podíl vlastníků a družstevníků kontroluje Oddělení správy a majetku průběžně a informuje výbor samosrpávy)

Dle novely zákona č. 311/2013, která je účinná od 1. 9. 2018, jsou vyjímkou domy, kde BD splácí úvěr - povinnost svolat společenství vlastníků se tedy posouvá až po splacení úvěru nebo při poklesu spoluvlatnického podílu družstva pod 25%, dle toho, co nastane dříve. 

Společenství vlastníků vzniká zápisem do veřejného rejstříku - přidělením IČ. 

Do vzniku SV se výbor samosprávy řídí Stanovami družstva a metodikou, která je přílohou tohoto textu.

Při jakékoli pochybnosti či pomoci jsou tu oddělení nebo referáty družstva, kde Vám odborní pracovníci poradí a pomohou řešit všechny problémy a situace.

 

ROZDÍLY VE SPRÁVĚ MEZI SA a SV

METODIKA ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ

Metodika ke změně stanov dle OZ platných od 30. 6. 2020

Přílohy pro SA a SV

1-metodicka-pomucka.pdf (0,25MB) SAMOSPRÁVA - METODICKÁ POMŮCKA
pozvanka-cs.doc (0,03MB) SAMOSPRÁVA - VZOR POZVÁNKY - ČS
vzor-zapis-cs.doc (0,04MB) SAMOSPRÁVA - VZOR ZÁPISU - ČS
plna-moc-cs.doc (0,02MB) SAMOSPRÁVA - VZOR PM - ČS
vyborovy-zapis-vzor-volba-predsedy.doc (0,03MB) SAMOSPRÁVA - VZOR VÝBOROVÉHO ZÁPISU
pozvanka-sv.doc (0,03MB) SAMOSPRÁVA - VZOR POZVÁNKA - SV
vzor-zapis-sv.doc (0,04MB) SAMOSPRÁVA - VZOR ZÁPISU - SV
plna-moc-sv.doc (0,02MB) SAMOSPRÁVA - VZOR PM - SV
sa-vzor-hlasovaci-listiny-clenove-per-rollam.docx (0,01MB) SAMOSPRÁVA - VZOR HLASOVACÍ LISTINY ČS - PER ROLLAM
sa-vzor-oznameni-rozhodnuti-clenove-per-rollam.docx (0,01MB) SAMOSPRÁVA - VZOR OZNÁMENÍ ROZNODNUTÍ ČS - PER ROLLAM
sa-vzor-hlasovaci-listiny-vlastnici-mimo-zasedani-za-druzstvo.docx (0,02MB) SAMOSPRÁVA - VZOR HLASOVACÍ LISTINY SV - ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ
sa-vzor-oznameni-rozhodnuti-vlastnici-mimo-zasedani-za-druzstvo.docx (0,01MB) SAMOSPRÁVA - VZOR OZNÁMENÍ SV - ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ
z-m-o-c-n-e-n-i-s-p-o-l-e-c-n-e-h-o-z-a-s-t-u-p-c-e.pdf (0,20MB) ZMOCNĚNÍ SPOLEČNÉHO ZÁSTUPCE
vzor-pozvanka-sv-pravnicka-osoba.doc (0,03MB) SV - VZOR POZVÁNKA
vzor-zapis-sv-pravnicka-osoba.doc (0,04MB) SV - VZOR ZÁPISU
vzor-vyborovy-zapis-volba-predsedy-vyboru-sv.doc (0,03MB) SV - VZOR VÝBOROVÉHO ZÁPISU
plna-moc.docx (0,01MB) SV - VZOR PLNÁ MOC
svvzor-hlasovaci-listiny-mimo-zasedani.docx (0,02MB) SV - VZOR HLASOVACÍ LISTINY - ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ
svvzor-oznameni-rozhodnuti-mimo-zasedani.docx (0,02MB) SV - VZOR OZNÁMENÍ - ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ