Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

INFORMACE PŘEDSEDŮM VÝBORU SV, SAMOSPRÁV A SPRÁVCŮM

Žádáme předsedy výboru SV,  samospráv domů a správce, u kterých byl ukončen úvěr, sjednaný na regeneraci stavebním bytovým družstvem DRUŽBA , aby upozornili vlastníky bytů, že si někteří do dnešního dne nevyzvedli směnku, kterou byl jejich úvěr zajištěn.

Bližší informace podá oddělení plánu, rozborů a předpisu.

Jarmila Drmolová
vedoucí odděleníplánu, rozborů a předpisu

tel.: 541 615 211