Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Bytové domy bez bariér - rok 2019

Bytové domy bez bariér - rok 2019

MMR s účinností ke dni 7. listopadu 2018 vyhlásí výzvu k předkládání žádostí do programu Bytové domy bez bariér.

Cílem podpory podprogramu Bytové domy bez bariér je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady. Vertikální plošina nebude z dotace hrazena.

Žádosti splňující povinné náležitosti budou bodově ohodnoceny podle hodnotících kritérií a poté seřazeny podle počtu bodů od nejvíce bodovaných po nejméně bodované.

Pokud budete mít o dotace zájem, můžete se informovat na provozním úseku družstva.

Yvona Havránková - vedoucí provozního úseku