Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Změna v uzavírání dohod se zaměstnanci, kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce

 

Zákonem 206/2017 Sb. , kterým se mění zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, se s účinností od 29.7.2017 vypouští dohody o provedení práce z tzv. „nekolidujících zaměstnání“. To znamená, že uchazeč o zaměstnání v evidenci Úřadu práce, který uzavře dohodu o provedení práce od data 29.7.2017 nebo později, bude vyřazen z evidence uchazečů a bude si muset sám platit  zdravotní pojištění z minimální mzdy.

Podle přechodných ustanovení zákona, uchazeč o zaměstnání, který  uzavřel dohodu o provedení práce před 29.7.2017, bude splňovat podmínky pro zařazení a vedení v evidenci ještě po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. do 28.10.2017.