Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Informace uživatelům garáží objektu Herčíkova 1a v Brně - rekonstrukce nájezdové rampy

Po rozsáhlých jednáních s projektovými a stavebními dodavateli byla členská schůze garážníků objektu Herčíkova 1a v Brně informována dne 29. 11. 2017 o rekonstrukci nájezdové rampy k objektu garážových stání, a to z důvodu havarijního stavu rampy. Rekonstrukce nájezdové rampy je předběžně naplánována na druhé čtvrtletí roku 2018 a konkrétní termín závisí na příznivosti klimatických podmínek v termínu provádění a následně na vytíženosti prováděcí firmy. O přesném termínu provedení rekonstrukce budeme členskou základnu informovat prostředním vývěsky u vrátnice objektu Herčíkova 1a v Brně a také prostřednictvím našich webových stránek.

 Mějte však na paměti, že po dobu provádění rekonstrukce bude provoz objektu garážových stání omezen po dobu cca 3 týdnů a zcela znemožněn po dobu cca 1 týdne. Tzn., že po dobu přibližně jednoho týdne nebude možné vozidla v objektu garážových stání zaparkovat ani s vozidly odjet.