Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

IROP leden 2018 (aktualizováno)

IROP - Integrovaný regionální operační program

Aktualizováno

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje novou výzvu č. 78 na podporu energetických úspor v bytových domech.

Termín zahájení příjmů žádostí o podporu dne 12. 1. 2018 s termínem ukončení příjmů žádostí o podporu dne 29. 11. 2019.

Nová výzva č. 78.  IROP Energetické úspory v bytových domech III – přináší celkem 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy. Podporovaná opatření a výše podpory jsou stejná jako v 37. výzvě Energetické úspory v bytových domech II., ovšem byly provedeny změny, které významně zjednodušují podání žádosti o podporu a následnou administraci projektu.

Pokud budete mít o dotace na financování regenerace domu zájem, můžete se informovat na provozním úseku družstva.

Yvona Havránková - vedoucí provozního úseku